Windykacja i sprawa w sądzie

W 20011 r skutecznie ( dzięki Legeo ) wniosłam sprzeciw od nakazu zapłaty do sądu w Lublinie.Pozwala mnie firma windykacyjna Presco Investments za dług wobec Cyfry + z 2000r.Oczywiście podniosłam zarzut przedawnienia. Ale firma windykacyjna nie odpuszcza i dzisiaj dostałam wezwanie do sądu w mojej miejscowości gdzie mam być przesłuchana w charakterze strony z powództwa Presco. Zacytuję bo nie wiem o co chodzi " Sąd w załączeniu przesyła odpis pozwu oraz zobowiązuje do przedłożenia w term.14 dni pisma procesowego wraz z odpisem pisma dla strony powodowej, w którym ustosunkuje się do żądania pozwu , zgłosi wszelkie zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz wnioski dowodowe na ich poparcie pod rygorem pominięcia zgłoszonych po upływie tego terminu. " Nie bardzo wiem co ja mam przedstawić. Minęło 12 lat ja już nie mam żadnych dowodów wpłat i przekonana jestem że nikomu nic nie zalegałam. Bardzo proszę o poradę. Czy nadal obowiązuje przedawnienie?

1 odpowiedź prawnika

0
Łukasz T., Prawnik
Nikt jeszcze nie zagłosował.
Witam.
Rozumiem, że od momentu wniesienia sprzeciwu nic w sprawie się nie wydarzyło. Otóż zgodnie z treścią art. 505(35) Kodeksu postępowania cywilnego (jako, że sprawa toczyła się zapewne w elektronicznym postępowaniu upominawczym - e-sądzie), sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia ale pozwany winien przedstawić zarzuty pod rygorem ich utraty przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy. W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu, nakaz zapłaty traci moc w całości, a sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej (Pani miejscowości).

Po przekazaniu sprawy, powód został zapewne wezwany od usunięcia braków formalnych lub uzupełnieniu pozwu, ponieważ w przeciwnym przypadku postępowanie zostałoby umorzone. Teraz rozpocznie się właściwe, "normalne postępowanie", które zakończy się zapewne oddaleniem powództwa (jeśli faktycznie mamy do czynienia z przedawnieniem).

W ciągu wskazanych 14 dni proszę ustosunkować się do żądania pozwu oraz zgłosić zarzut przedawnienia (podobnie jak w sprzeciwie; proszę nie uznawać w żaden sposób żądania strony - wyłącznie poinformować o przedawnieniu).
Pozdrawiam.
21.02.2012 21:15 • Edycja 21.02.2012 21:20