Zniesienie alimentów na pełnoletnie dziecko przebywające w Anglii

Wątpliwość: gdzie mam złożyć wniosek o zniesienie obowiązku alimentacyjnego?

Pełnoletnie dziecko otrzymuje alimenty na konto matki, z którą przebywa w Anglii (nie chce podać numeru swojego konta). Nie wiem czy, i gdzie się uczy, czy i gdzie pracuje? Dziecko nie posiada adresu zameldowania w Polsce, znam adres w Anglii. Moje dochody są bliskie najniższej krajowej. Zapewne pomoc socjalna w Anglii jest na wysokim poziomie. Dlatego chcę złożyć ów wniosek.

Z góry dziękuję za pomoc.

1 odpowiedź prawnika

0
M. S-P, brak opisu
Nikt jeszcze nie zagłosował.
Witam Pana,

Powództwo o zniesienie alimentów przeciwko synowi powinien Pan złożyć w sądzie rodzinnym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania syna w Polsce, ponieważ nie ma on stałego miejsca zamieszkania ani pobytu w naszym kraju.

Art. 28 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną właściwość oznacza się według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie leży w Polsce - według ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego w Polsce.

Pozdrawiam
21.03.2012 11:58 • Edycja 21.03.2012 11:59