Pilne! Odwołanie do Sądu Rejonowego

Witam chodzi o to że dziś otrzymałem wyrok nakazowy orzekający o tym, że w dniu 1 września ok. godz. 23.00 rzekomo dokonałem zniszczenia przystanku tramwajowego. Wszystko by było ok gdyby nie fakt, że ja tego nie dokonałem po prostu stałem z kolegami na przystanku a jak już tam przyszliśmy to przystanek był zniszczony ja nie należe do tych ludzi którzy dewastują cokolwiek. Nagle przyjechała policja i mnie zgarnęła wraz z kolęgą ale nie chciali nam powiedzieć dlaczego nas zabierają, dopiero na miejscu zarzucali nam że to my zniszczylliśmy przystanek czemu od razu zaprzeczyłem. W zeznaniach nie przyznałem się do tego i zostałem odwieziony do domu. Myślałem że skończy się na pouczeniu, co dla mnie również było oburzające ale dzisiaj doznałem szoku gdy listonorka przyniosła mi wyrok z Sądu Rejonowego a w nim jest orzeczeni że w sumie muszę zapłacić 400zł grzywny i 90zł opłat co dla mnie jest niemożliwe do uiszczenia gdyż nie pracuję a nie mam zamiaru płacić za coś czego nie zrobiłem więc potrzebuję dobrej rady i wzoru jak napisać takie odwołanie aby okazało się co najmniej skuteczne.
Z góry dziękuje i czekam na jak najszybszą odpowiedz gdyż mam 7 dni terminu do odwołania się. Pozdrawiam.

1 odpowiedź prawnika

0
Agnieszka Cz, Prawnik i ekonomista
Nikt jeszcze nie zagłosował.
Witam,

Nie pisze Pan odwołania do Sądu Okręgowego tylko sprzeciw od wyroku nakazowego który składany jest w Sądzie Rejonowym. Poniżej zamieszczam wzór:
                                             . . (Miejscowość). . . dnia . . . (Data) . . .

                      Sąd Rejonowy


                      w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .


                      Wydział II KarnyWnoszący sprzeciw: (Imię, nazwisko i dokladny adres z kodem pocztowym)  

Dotyczy sprawy o sygn. akt............

                        
Sprzeciw
od wyroku nakazowego

Niniejszym wnoszę sprzeciw od wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w . . .(Miejscowość siedziby sądu) . . ., z dnia . . .(Data wydania wyroku nakazowego) . . ., sygnatura akt . . .(Podać sygnaturę akt sprawy) . . . i wnoszę o rozpoznanie sprawy na zasadach ogólnych.


                                  Uzasadnienie


. . . (W uzasadnieniu należy podać dlaczego
składający sprzeciw nie zgadza się z wyrokiem. Aby sprzeciw był skuteczny to uzasadnienie  pisma nie jest konieczne.). . . . . . . . . . . . . .


(Własnoręczny podpis składającego sprzeciw)Załączniki:


  • - Odpis sprzeciwu

W załączniku  również należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności
podnoszone w uzasadnieniu sprzeciwu w tym odpisy sprzeciwu i załączników
dla każdej ze stron postępowania.

W głównej treści można wnieść również o przesłuchanie świadków którzy potwierdzą Pan wersję.


Powodzenia na rozprawie.


24.02.2012 17:19 • Edycja 24.02.2012 17:20