Zajęcie komornicze konta a emerytura?

Witam!
Posiadam konto bankowe na które co miesiąc wpływają pieniądze z emerytury w wysokości ok 1500 zł.
Ponad rok temu dostałam pismo o zajęciu części tych wpływów ( dokładnie kwotę 480 zł). od tego czasu dostawałam emeryturę pomniejszoną o te kwotę. W tym miesiącu zastałam na koncie kwotę tylko 200 zł. Bank poinformował mnie że resztę zajął całkowicie komornik:(
Proszę o poradę co mogę zrobić w tej sytuacji aby wrócić do poprzedniej egzekucji...

1 odpowiedź prawnika

1
M. S-P, brak opisu
Zagłosowali: Marcin Karpeta
Witam Panią,

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r.o
emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych istnieje tzw. kwota
emerytury
lub renty wolna od potrąceń.

W przypadku typowych zobowiązań na podstawie tytułów wykonawczych (np. w związku z kredytem, towarów na raty, rachunków, także alimentów) kwota wolna od potrąceń wynosi 50 % najniższej emerytury lub renty. Obecnie najniższa emerytura wynosi
799,18 zł brutto, a więc kwota wolna od potrąceń wynosi 399,59 zł brutto.

Przed egzekucją komornik dokonuje potrąceń na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dlatego w tej sytuacji działania komornika były prawdopodobnie zgodne z prawem.

Dodatkowy problem pojawia się bowiem w sytuacji gdy świadczenie emerytalne jest przelewane na konto bankowe. Zajęcie bowiem konta bankowego jest całkiem odrębnym rodzajem
egzekucji i komornik może zająć wszystkie znajdujące się tam środki aż
do całkowitego zaspokojenia należności.

W takiej sytuacji musi Pani złożyć wniosek do ZUS o przesyłanie reszty emerytury wolnej od zajęcia komorniczego za pomocą przekazu pocztowego na Pani nazwisko.

Pozdrawiam serdecznie
19.03.2012 16:36