Rażąca niewdzięczność?

- Co znaczy w przypadku rażącej niewdzięczności "pomoc", a co znaczy "opiekowanie się"?

W akcie darowizny jest klauzula "dożywotna nie odpłatna słóżebność osobista całego mieszkania" i "nie odpłatne użytkowanie"

- jaka jest różnica między "dożywociem", a "słóżebnością"?

- jak będzie wyglądała rażąca niewdzięczność w tych dwóch przypadkach?

Dziękuję Kuźniacki

1 odpowiedź prawnika

Zagłosowali: Dariusz Kuźniacki
Radwanska Vollus Danuta - Prawnik. Witam ! Zacznijmy od rażącej niewdzięczności . Otóż pod to pojęcie , podpadają tylko takie czynności obdarowanego , które są skierowane przeciwko darczyńcy z zamiarem nieprzyjaznym . Chodzi tu przede wszystkim o popełnienie przestępstwa przeciwko darczyńcy ( przeciwko jego życiu, mieniu , czci np. permanentne głodzenie darczyńcy, bicie go, przezywanie , dręczenie , odmowa udzielenia pomocy w chorobie , jednym słowem rażąca niewdzięczność obdarowanego. Tak samo o rażącej niewdzięczności będziemy mogli mówić wtedy gdy , obdarowany będzie się znęcał nad osobą bliską darczyńcy , chorym czy kalekim jego dzieckiem. W takich wypadkach, darowiznę można odwołać. Pyta Pan jaka jest różnica między dożywociem a służebnością . Otóż umowa dożywocia jest jak już Pan sam słyszy umową jednostronnie zobowiązującą . Ale jest to umowa obu stron , Jedna strona daruje ( np.dom) ale druga strona zobowiązuje się za to wziąć " pod swoje skrzydła" dożywotnika i zaopiekować się nim aż do śmierci . To znaczy główne obowiązki zobowiązanego powinny być wymienione w akcie notarialnym dot. dożywocia ..Ale jeśli ich tam nie wymieniono , powinien Pan taką osobę przyjąć pod swój dach jak domownika , dostarczyć jej wyżywienia , ubrania, mieszkania światła, opału , odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie , zakupu leków oraz sprawić pogrzeb odpowiadający miejscowym zwyczajom. Służebność natomiast jest prawem osobistym, prawem rzeczowym, prawem do zamieszkiwania u Pana , jeśli to chodzi właśnie o służebność związaną z umową dożywocia. Pozdrawiam
05.04.2012 17:16