Przeniesienie grobu?

Mój mąż zmarł 7 lat temu i został pochowany w Jarocinie, 3 lata temu zmarła moja teściowa. Została pochowana w grobie mojego męża. Obecnie mój teść chce przenieść cały grób do innego miasta. Czy ma prawo to zrobić bez mojej zgody i zgody pozostałych członków rzodziny - siostry i bracia teścowej .

1 odpowiedź prawnika

Nikt jeszcze nie zagłosował.
D.Radwanska-Vollus-Prawnik.  Witam  Kwestie te  reguluje  "  Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych " 
Art. 10.
1. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej,
a mianowicie:
1) pozostały małżonek(ka),
2) krewni zstępni,
3) krewni wstępni,
4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Art. 15.
1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
1) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem     właściwego inspektora sanitarnego .  Jeśli nie ma zgody , między bliskimi osoby zmarłej , kwestie sporne należy poddać pod ocenę Sądu.  Ekshumacja jest możliwa w ściśle określonym czasie, od 16 października do 15 kwietnia. O planowanej ekshumacji należy zawiadomić zarządcę cmentarza, na który zamierza się pochować zmarłego, oraz  uzyskać od niego zgodę na przeniesienie grobu. Zgody uzyskane z Sanepidu i od zarządu cmentarza, na jaki zostanie przeniesiony grób, trzeba dostarczyć do zarządu cmentarza, z którego chcemy zabrać ciało. Zarząd cmentarza wyznacza termin ekshumacji.   Podstawa prawna rozporządzenie ministra zdrowia  z  dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. nr 153 poz. 1783 ze zm). A zatem tutaj istotne jest  to komu obecnie przysługuje prawo do grobu . W razie  braku porozumienia  , proszę oddać sprawę do Sądu. Pozdrawiam 
28.04.2012 02:52