Witam, proszę o informację jak wygląda proces zajęcia ruchomości. ?

Pytam ponieważ mam zajęty rachunek bankowy natomiast moja żona wynagrodzenie za pracę. Posiadam samochód który muszę sprzedać i nie wiem czy mogę. Jak to można sprawdzić? I czy przy zajęciu ruchomości musimy być obecni? Pozdrawiam.

1 odpowiedź prawnika

0
rafalswat
Rafał Swat, Prawnik
Nikt jeszcze nie zagłosował.

Witam serdecznieArt. 847. § 1.KPC Komornik dokonuje zajęcia przez wpisanie
ruchomości do protokołu zajęcia. Odpis protokołu zajęcia należy doręczyć dłużnikowi i współwłaścicielom zajętej ruchomości, którzy nie są dłużnikami. Jeśli okaże się, że sprzedaż samochodu
nastąpiła po zajęciu komorniczym, wówczas zajęcie komornicze jest skuteczne i postępowanie egzekucyjne może być prowadzone nadal w stosunku do nabywcy. Zgodnie
z art. 848 K.p.c.,zajęcie komornicze ma ten skutek, że rozporządzenie ruchomością dokonane po zajęciu nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania, a postępowanie egzekucyjne z zajętej ruchomości może być prowadzone również przeciwko nabywcy. Przepis ten nie narusza przepisów o ochronie nabywcy w dobrej wierze. W przedmiotowej sprawie, musi Pan najpierw ustalić czy doszło do
zajęcia komorniczego w/w  samochodu, w tym celu może się Pan udać do
kancelarii komornika i przejrzej akty sprawy jeśli takowe istnieją.


pozdrawiam

Rafał Swat
28.04.2012 13:25 • Edycja 28.04.2012 13:31