Jakie są szanse uratowania mnie od więzienia.?

Witam!
Zaczynając od początku, jestem chłopakiem młodym, po szkole. Kilka lat temu zostałem zatrzymany i skazany za niszczenie mienia. Nakazem sądu zapłaciłem za szkody które popełniłem. Niestety pod koniec ubiegłego roku zostałem zatrzymany "na kacu" prowadząc auto. Prawo jazdy zostało mi zatrzymane na 2 lata a sąd z racji na to iż jestem osobą OFICIALNIE bezrobotną skazał mnie na 10 miesięcy prac społecznych albo 5 miesięcy więzienia. Niestety z uwagi na to iż dorabiam sobie pomagając z firmie kolegi oddalonej od mojego miejsca zamieszkania nie byłem w stanie tych godzin odrobić. Dostałem wezwanie na posiedzenie na którym miało być rozważona zamiany kary zastępczej na kare pozbawienia wolności. Na posiedzeniu sąd uznał dać mi jeszcze jedną szansę. Niestety z w/w przyczyn nie udało mi się owych godzin nawet zacząć odrabiać to też przyszło mi w środę pismo iż sąd zamienia mi karę ograniczenia wolności na jej pozbawienie.
Tutaj rodzi się pytanie, czy jestem jeszcze w stanie coś z tym zrobić? Czy zażalenie coś da? Czy mam jeszcze możliwość pójścia i choćby zaczęcia odrabiania tych godzin? Chodzi mi o to iż wniósłbym zażalenie wyjaśniając iż większość czasu przebywam poza miejscem zamieszkania lecz godziny już odrabiać zacząłem.
Co o tym sądzicie?

1 odpowiedź prawnika

2
marcingajzler
Prawo karne i rodzinne, specjalista prawa karnego.
Zagłosowali: Aleksandra Majda, Aga
Witam.

Można starać się o odbywanie kary na wolnosci w ramach dozoru elektronicznego - tak zwany areszt domowy.


Art. 6.1. Sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej jednego roku w systemie dozoru elektronicznego skazanemu na taką karę, posiadającemu określone miejsce stałego pobytu oraz zgodę osób


pełnoletnich wspólnie z nim zamieszkujących, jeżeli jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary oraz jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą jego osadzenia w zakładzie karnym, a udzieleniu takiego zezwolenia nie stoją na przeszkodzie warunki mieszkaniowe skazanego umożliwiające funkcjonowanie systemu dozoru elektronicznego, a także możliwości techniczno-organizacyjne wykonywania tego dozoru przez upoważniony podmiot dozorujący, zwane dalej „warunkami technicznymi”. Jeżeli skazany rozpoczął już odbywanie kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym, należy mieć ponadto na względzie dotychczasowe zachowanie skazanego w czasie odbywania kary.Pozdrawiam. Marcin Gajzler

22.05.2012 20:00 • Edycja 22.05.2012 20:01