Jak napisać wniosek do komornika o alimenty?

Witam. Jak mam napisać wniosek do komornika o alimenty na córkę jeśli mąż pracuje bez umowy (na czarno), mieszka na wynajętym mieszkaniu a jak płacił alimenty to płacił w ratach.A w tym miesiącu sam mi powiedział że mogę zgłosić sprawę do komornika bo on już płacić nie będzie.I jak to jest jeśli wyrok ma od 15 lutego i ma płacić do 10go każdego miesiąca to teraz 10 czerwca miałby zapłacić za czerwiec czy za maj? bo już się w tym pogubiłam ;/
Bardzo proszę o pomoc

1 odpowiedź prawnika

0
rafalswat
Rafał Swat, Prawnik
Nikt jeszcze nie zagłosował.
Witam serdecznie
Komornik winien dołożyć wszelkiej staranność w egzekwowaniu alimentów od zobowiązanego, bez przerzucania całkowitej odpowiedzialności za losy dziecka na jednego tylko rodzica, to czy Pani mąż pracuje legalnie, czy też nie, dla komornika nie mam większego znaczenia. Dłużnik za zobowiązania alimentacyjne odpowiada zarówno swoim majątkiem osobistym jak i dochodami z pracy. Co do płatności alimentacyjnych, alimenty powinny być wypłacane zgodnie z postanowieniem sądu-do każdego 10-tego bieżącego miesiąca, powinna Pani otrzymać pieniądze z góry, a nie wstecz(alimenty za czerwiec do 10-tego czerwca itd.)
We wniosku należy podać z czego mają być zaspokojone nasze roszczenia(ruchomości, nieruchomości, wierzytelności, konto bankowe etc.)
Przykładowy wniosek poniżej.

Komornik
Sądowy Rewiru II


Przy Sądzie Rejonowym w Krośnie


Dnia ………………………………


 


WNIOSEK EGZEKUCYJNY ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH


 


Wierzyciel(ka)…………………………………………………………………………………........


Zamieszkały(ła)………………………………………………………………………………..........


Nr konta
bankowego:………………………………………………………………………………..


Działający(a) w
imieniu alimentowanych:……………………………………………………….....


…………………………………………….. ur………………………………………………….….


……………………………………………..
ur……………………………………………………..


Dłużnik(czka)……………………………………………………………………………………….


urodzony(a)…………………………………syn(córka)……………………………………...…….


zamieszkały(a)……………………………………………………………………………...……….


nr PESEL………………………….nr
NIP………………nr Dowodu Osob…………………...…..


 


Przedkładam
tytuł wykonawczy: wyrok, protokół ugody, postanowienie Sądu


w………..…… ……………z
dnia………………………..sygn. akt………………………………


 


i wnoszę o
wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania:


1. alimentów zaległych za czas od………..…………………….do………………………......


po…………………zł, w sumie………………….zł


2. bieżących alimentów od…………………po…………….zł miesięcznie


3. z zasądzonymi odsetkami od…………….do dnia zapłaty w kwocie…………………....          


lub wg wyliczeń komornika


4. kosztów egzekucyjnych, które powstaną


5……………………………………………


Egzekucję proszę
skierować do ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności, konta
bankowego. Dłużnik pracuje w …………………………………………………………………….


…………………………….……………..………………………………………………………….


gdzie należy
dokonać zajęcia wynagrodzenia.


Inne dane
(należy podać: nazwę banku, nr konta bankowego dłużnika, wierzytelności)


…………………………………………………………………………


 


                                                                                                               …………………………….


                                                                                                                                                                    Podpis
wierzyciela

http://www.komornik.nysa.pl/files/WniosekEgzekucyjnyOWyegzekwowanieAlimentow.pdf


http://porady.legeo.pl/pytania/12227/jak-wypelnic-wniosek-do-komornika-o-zalegle-i-obecne-alimenty-prosze-o-przykladowy


pozdrawiam

Rafał Swat03.06.2012 01:33 • Edycja 03.06.2012 01:38