Prawo do emerytury w ZUS?

Witam
chciałbym zapytać czy osoba, która uzyskała prawo do emerytury z urzędu tj. od osiągnięcia wieku emerytalnego zgodnie z art. 24a ustawy z 17-12-1998r. o emeryturach i rentach z FUS, a która przez bardzo krótki okres odprowadzała składki na ZUS (okres tzw. składkowy i nieskładkowy wynosi kilka miesięcy) a do emerytury jest doliczone zwiększenie z tytułu opłacania składek na FUSR może zrezygnować z tego zwiększenia oraz czy w takiej sytuacji zachowa prawo do emerytury w ZUS?
Pozdrawiam

Pomóż uzyskać odpowiedź na to pytanie. Udostępnij je na ,
lub . Możesz także zaprosić kogoś, kto zna odpowiedź, a nie ma go jeszcze w Legeo.