Odsetki karne z banku?

Witam! Czy po spłaconym już zadłużeniu w całości za pośrednictwem komornika w tym przypadku do banku (zaspokojeniu wierzyciela w całości należność główna , odsetki ustawowe jak i komornicze w całości spłacone ) jak i otrzymaniu od komornika postanowienia o zakończeniu postępowania egzekucyjnego ,bank ma prawo żądać odsetek karnych do tej samej sprawy przy tym podpierać się klauzulą wykonalności z 2006 r dot. spłaconego już kredytu? czy nie powinna odbyć się osobna sprawa w Sądzie Cywilnym dot nadania nowej klauzuli wykonalności i czy bank bez żadnego kontaktu ze mną,, list telefon,, miał prawo skierować sprawę bezpośrednio do komornika? w chwili obecnej mam zajęcie komornicze z tego tytułu!

Pomóż uzyskać odpowiedź na to pytanie. Udostępnij je na ,
lub . Możesz także zaprosić kogoś, kto zna odpowiedź, a nie ma go jeszcze w Legeo.