Co zrobić kiedy biologiczny ojciec nie chce wyrazić zgody na wydanie paszportu mojej córce?

Samotnie wychowuję córkę. Dostaje od ojca alimenty na córkę nieuregulowane sądownie. Ojciec widuje się z córką kiedy tylko sobie życzy. Pomimo tego, że w żaden sposób nie ograniczam mu kontaktów z córką robi mi wiele problemów, a jednym z nich jest niewyrażenie zgody na paszport. Ojciec dziecka wie, że to tylko wyjazd w celu odwiedzenia rodziny, a nie na stałe. Jak mogę poradzić sobie ze złośliwościami ojca córki?
Bardzo proszę o odpowiedź.

1 odpowiedź prawnika

3
rafalswat
Rafał Swat, Prawnik
Zagłosowali: Prawo karne i rodzinne, Wanda Książek, Piotr Michalak
Witam serdecznie
Jeśli ojciec nie wyraża zgody na wyrobienie paszportu, należy złożyć wniosek do właściwego Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich. Argumentując należy podać w jakim celu paszport jest dziecku niezbędny.
Art. 14. 1. „Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców, których własnoręczność podpisów poświadcza organ paszportowy lub notariusz, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego,,. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2006 r.)
Pozdrawiam
Rafał Swat
10.11.2012 22:21 • Edycja 10.11.2012 22:25