Czy były mąż odpowie za długi żony i jej firmy???

Witam,
Proszę o pomoc. Mój znajomy jest po rozwodzie. Jego była żona, jeszcze w trakcie trwania małżeństwa założyła z kolegą firmę - spółkę cywilną. Nie zatrudniała w tej firmie nikogo (wszyscy: on i osoby z jego rodziny pracowali na czarno, ponieważ tłumaczyła że nie ma pieniędzy). Umowy i wynagrodzenie miała im dać kiedy firma zacznie zarabiać. Bardzo szybko firma zyskała ok. 200 klientów - była to firma dostarczająca internet, dochody musiały być dość spore. Mimo tego, dalej nie było wynagrodzenia, umowy, składek do zus. W papierach podpisywanych przy instalacjach w domach klientów widnieją podpisy pracowników, którzy formalnie nie byli zatrudnieni w firmie, tylko pracowali na czarno.Tak ciągnęło się 2 lata. Pracownicy, łącznie z nim, zrezygnowali z pracy. Wspólnik odszedł. Ona sprzedała firmę, bo nie miała pracowników znających się na rzeczy. Niedługo po tym, mój znajomy i ona rozwiedli się. Pytanie jest następujące: czy teraz, kiedy już są po rozwodzie, gdy ktoś zgłosi do urzędu skarbowego o tej sytuacji, były mąż będzie ponosił konsekwencje błędów swojej byłej żony? Czy jeśli ona dostanie karę pieniężną i jej nie zapłaci były mąż będzie musiał płacić? Proszę o odpowiedź. Dziękuję.

1 odpowiedź prawnika

2
GR, brak opisu
Zagłosowali: Prawo karne i rodzinne, Wanda Książek
 żona nie zawsze odpowiada za długi, których narobił jej mąż. Wiele zależy od tego, kiedy powstał dług i czy małżonka zgodziła się na jego zaciągnięcie.


- Bardzo istotne jest również jak prawnie uregulowane są sprawy
majątkowe między żoną a jej mężem


Ustawowa wspólność majątkowa

Z chwilą zawarcia małżeństwa między żoną a mężem powstaje
ustawowa wspólność majątkowa. Oznacza to, że wszystko, czego się oboje
dorobią w czasie trwania małżeństwa, jest wspólne. Wyłączony zostaje
jedynie tzw. majątek osobisty, a więc m.in. ubrania, czy sprzęt sportowy.Należy pamiętać, że majątkiem wspólnym małżonkowie odpowiadają nawzajem za swoje zobowiązania. Jeśli jednak dług jednego z małżonków powstał przed ślubem,
wówczas wierzyciele nie mają prawa żądać jego spłaty z majątku
wspólnego. Mogą jedynie domagać się pieniędzy od dłużnika, na przykład z
jego pensji.Dług po ślubie

Kiedy mąż narobił długów już po ślubie, wszystko zależy od
tego, czy żona wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań finansowych
przez męża, czy też nie.

Jeśli mąż bez zgody żony pożyczył pieniądze od
bliskiego znajomego, wziął szybki kredyt, bądź podżyrował pożyczkę,
której pożyczkobiorca nie spłaca, wówczas sam odpowiada za długi.Oznacza to, że komornik nie ma prawa ściągać należności z waszego
majątku wspólnego ani też z osobistego majątku żony. Może jedynie zająć
pensję męża oraz jego osobiste dobra. Przykładowo - traktor, laptop,
albo skuter, który należy wyłącznie do niego.Za wiedzą żony

Gdy dług został zaciągnięty za wiedzą i zgodą żony, wówczas wierzyciele mogą domagać się spłaty
tylko z majątku wspólnego obojga małżonków. Komornik nie może zająć np.
wynagrodzenia żony za pracę, jeśli nie jest dłużnikiem. Gdy oboje
zaciągnęli dług, solidarnie odpowiadają za jego spłatę.Aby nie odpowiadać za długi

Aby w przyszłości nie odpowiadać za długi męża, wystarczy znieść
wspólnotę majątkową. Można to zrobić u notariusza, spisując odpowiednią
umowę. Wymagana jest jednak zgoda obojga małżonków.W sytuacji, kiedy mąż nie wyraża zgody na wprowadzenie rozdzielności
majątkowej, żona może wnieść sprawę do sądu. Wystarczającym dowodem w
sprawie będzie fakt niespłacenia długów przez jej męża.

11.12.2012 19:16