Czy konkubent może wyrzucić mnie z domu?

Jestem zameldowana u konkubenta w mieszkaniu wraz z małym dzieckiem czy ma prawo nas wyrzucić?

1 odpowiedź prawnika

3
marcingajzler
Prawo karne i rodzinne, prawnik, specjalista prawa karnego, prawo rodzinne ...
Zagłosowali: Aleksandra Majda, Jola Era, Wanda Książek
Witam. Nie ma prawa nikogo wyrzucać. Do tego jest potrzebna eksmisja, którą orzeka sąd po przeprowadzeniu postępowania sądowego.

Zgonie z ustawą o ewidencji ludności i
dowodach osobistych istnieje możliwość wymeldowania, ale po spełnieniu pewnych
przesłanek, a mianowicie :


Art. 15. 1. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego
trwającego ponad 3miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy,
właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu
opuszczenia tego miejsca.


 Pozdrawiam.
30.12.2012 09:44 • Edycja 30.12.2012 10:17