Od kiedy nalicza się odsetki od wyrównania wynagrodzenia ? Czy należy mi się odszkodowanie za poniosłą stratę finansową?

Mój poprzedni pracodawca wypłacał mi wynagrodzenie niższe o 500 zł niż to wynika z akt płacowych spólki. Po ustaniu stosunku pracy przebywałam 9 miesięcy na zwolnieniu lekarskim i świadczeniu rehabilitacyjnym . Obecnie składam do sądu wniosek o wyrównanie wynagrodzenia wraz z odsetkami 3 lata wstecz . Jednak nie wiem czy odsetki mają być liczone : - od momentu kiedy powinna być zapłata wynagrodzenia .np, wynagrodzenie za lipiec 2010 , płatne 30.07 i odsetki licze od 01.08.2010, czy od daty wezwania pracodawcy od uiszczenia zapłaty wraz z odsetkami .
Drugim problemem jest to iż będąc jeszcze pracownikiem i po ustaniu zatrudnienia przebywałam na zwolnieniu lekarskim i świadczeniu rehabilitacyjnym przez 9 miesięcy z powodu choroby, zasiłek chorobowy był wypłacany z zniżonej podstawy , powinna ona wynosić o 500 zł więcej w związku z tym osiągnęłam stratę , czy mogę się ubiegać o odszkodowanie finansowe by firma wyrównała mi te pieniądze, czy też wyrównuje je Zus po złożeniu przez pracodawcę korekt deklaracji, w momencie wypłaty zaległego wyrównania wynagrodzenia. Bardzo proszę o pilną odpowiedź dziękuję Ewa

Pomóż uzyskać odpowiedź na to pytanie. Udostępnij je na ,
lub . Możesz także zaprosić kogoś, kto zna odpowiedź, a nie ma go jeszcze w Legeo.