Odsetki od ZUS z tytułu nieterminowej wypłaty świadczeń

Dzień dobry,
Przyznana mi przez ZUS renta z tytułu niezdolności do pracy przysługiwała mi do 31 grudnia 2011 roku. W listopadzie 2011 roku złożyłem więc wniosek (ze wszystkimi wymaganymi dokumentami) o ponowne ustalenie prawa do renty. ZUS wezwał mnie na badanie przez Lekarza Orzecznika dopiero na 7 marca 2012 roku, a potem, wskutek mojego odwołania, na Komisję Lekarską 28 marca 2012 roku. Zarówno lekarz orzecznik jak i Komisja Lekarska stwierdzili, że jestem częściowo niezdolny do pracy i z tego tytułu od dnia 1 stycznia 2012 roku przysługuje mi prawo do renty. Świadczenie rentowe za okres I-IV 2012 roku zostało mi wypłacone 10 kwietnia 2012 roku.
1. Czy z tytułu opóźnienia w wypłacie należnego mi świadczenia przysługują mi odsetki ? Byłem przekonany, że tak, i występując do Sądu Okręgowego z pozwem przeciwko ZUS zażądałem wypłaty tych odsetek - sąd nie przychylił się do mojego wniosku, argumentując, podobnie jak ZUS, że ostatnią okolicznością pozwalającą ustalić prawo do renty było orzeczenie Komisji Lekarskiej z 28 marca, a świadczenie zostało wypłacone 10 kwietnia, a więc przed upływem ustawowego terminu 30 dni. Czy miał rację, że nie należą mi się odsetki ??? Przecież termin badania przez Lekarza Orzecznika jak i przez Komisję Lekarską wyznacza ZUS i powinien z tego tytułu ponosić odpowiedzialność, czyż nie ? A jeżeli wezwie mnie na pierwsze badanie np. dwa lata po złożenie przeze mnie wniosku o rentę, to też nie będzie ponosił za to odpowiedzialności i nie zapłaci odsetek ? Proszę o ewentualne wskazanie podstawy prawnej do ewentualnego wniesienia przeze mnie apelacji (wystąpiłem już z wnioskiem o pisemne uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego).
2. Sąd Okręgowy, przychylając się do mojego drugiego wniosku, na podstawie opinii biegłego uznał, że jestem całkowicie niezdolny do pracy od 1 stycznia 2012 roku i nakazał ZUS wypłatę odpowiedniego świadczenia - czy od tej zaległości należą mi się odsetki ? Na jakiej podstawie ? Czy odpowiedni zapis musi znaleźć się w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego ? A jeśli nie, to co trzeba zrobić - złożyć od razu apelację, czy też zażądać od ZUS tych odsetek i dopiero po odmowie ponownie wnieść sprawę do Sądu Okręgowego ?

Z góry dziękuję za pomoc

Pomóż uzyskać odpowiedź na to pytanie. Udostępnij je na ,
lub . Możesz także zaprosić kogoś, kto zna odpowiedź, a nie ma go jeszcze w Legeo.