Po jakim czasie następuje przedawnienie długu?

Witam,temat dotyczy mego zadłużenia z karty kredytowej z 2006 roku.Nie spłacałem zadlużenia i bank skierował sprawe do komornika.Ten komornik po jakimś czasie sprawę umorzył ponieważ egzekucja okazała się bezskuteczna.Od tamtej pory upłyneło 6 lat.Nie otrzymuje żadnych pism ani z banku,ani z sadu i od komornika.Czy sprawa uległa przedawnieniu czy bank może sobie o mnie przypomnieć?Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowieć.

1 odpowiedź prawnika

0
Emilia Rakoczy, Aplikant adwokacki
Nikt jeszcze nie zagłosował.
Witam,
w kwestii przedawnienia zadłużenia posiadacza karty kredytowej wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 grudnia 2008 r. (I CSK 243/08):

"Jeżeli posiadacz karty kredytowej wydanej przez wystawcę na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy z 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385) zaprzestał wpłacania minimalnej kwoty zadłużenia podawanej każdorazowo w doręczanych mu wyciągach bankowych, bieg dwuletniego terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę tych kwot rozpoczyna się z upływem dnia wskazanego w wyciągu jako termin zapłaty kwoty minimalnej, nie zaś po wyczerpaniu limitu kredytu, ustalonego w umowie".

Należy jednak pamiętać o tym, że zgodnie z art. 123 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Po każdym przerwaniu biegu przedawnienia biegnie ono na nowo od momentu zakończenia postępowania.

Ponieważ postępowanie przed komornikiem zakończyło się umorzeniem postępowania w 2006 r., dwuletni termin przedawnienia zaczął biec na nowo.

Pana zadłużenie uległo przedawnieniu już w 2008 r.

Pozdrawiam

 
13.03.2013 16:28