Jakie są konsekwencje w razie niestawienia się w zakładzie karnym do odbycia kary?

Jakie są konsekwencje w razie niestawienia się w zakładzie karnym do odbycia kary?

1 odpowiedź prawnika

Zagłosowali: Rafał Swat
Szanowny Panie,
zgodnie z art. 79 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego, jeżeli skazany, mimo wezwania nie stawi się do aresztu śledczego położonego najbliżej miejsca jego stałego pobytu, sąd poleci go doprowadzić i obciąży go kosztami tego doprowadzenia. 
Pozdrawiam.
15.04.2013 12:40