Czy dług się przedawnił?

Witam. Pożyczka w Provident była wzięta przez partnera w 2004r . Został niespłacony. Cisza. Kilka dni temu dostał pismo, że Provident sprzedał dług firmie Ultimo. Teraz firma Ultimo domaga się spłaty długu.Partner nie podjął żadnych kroków w tej sprawie. Czy w tej sytuacji obejmuje go przedawnienie długu? Jaki ma czas aby powołać się do firmy o przedawnienie? Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam.

1 odpowiedź prawnika

Nikt jeszcze nie zagłosował.
Zgodnie z art. 118 kc termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata. Termin ten jest liczony od dnia w którym stało się wymagalne.

Należy jednak pamiętać, że bieg przedawnienia przerywa się:
- przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do
rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed
sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub
ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
  • - przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
  • - przez wszczęcie mediacji.


W w/w przypadku najprawdopodobniej dług wobec Provident się już przedawnił. Co do samej sprzedaży długu pomiędzy firmami Provident i Ultimo to nie ma to żadnego znaczenia dla przedawnienia, pod tym względem, iż taka czynności nie powoduje przerwania biegu przedawnienia.Reasumując przedawnienie najprawdopodobniej obejmuje Pani Partnera. Co do czasu podniesienia zarzutu przedawnienia, to na należy taki zarzut podnieść przed Sądem w przypadku wytoczenia powództwa przez firmę Ultimo W pozostałych przypadkach nie ma potrzeby kontaktowania się z firmą w sprawie długu.

15.07.2013 20:30