Wyrok nakazowy - czy warto składać sprzeciw?

W dniu dzisiejszym otrzymałem wyrok nakazowy z tytułu popełnionego wykroczenia z art. 92$1 kw.
Moją wątpliwość budzi fakt, że mimo wskazania przeze mnie kierującego pojazdem w chwili popełnienia wykroczenia, SM skierowała sprawę do sądu i w pkt. 2 obwinia mnie o umyślne wprowadzenie w błąd co do tożsamości osoby kierującej.
Z tego co mi wiadomo osoba ta otrzymała tylko jedno wezwanie, którego nie była w stanie odebrać, gdyż w tym czasie przebywała na urlopie.
Pozdrawiam.

Pomóż uzyskać odpowiedź na to pytanie. Udostępnij je na ,
lub . Możesz także zaprosić kogoś, kto zna odpowiedź, a nie ma go jeszcze w Legeo.