Faktura za energię elektryczną?

Właściciel nieruchomości wystawia fakturę za pobraną energię wg. wskazań podlicznika ale ze stawką trzykrotnie wyższą za 1kW/godz. niż stawka jaką płaci do energetyki. Nie jest też podane że dolicza marżę. Czy takie działanie jest dopuszczalne.

Pomóż uzyskać odpowiedź na to pytanie. Udostępnij je na ,
lub . Możesz także zaprosić kogoś, kto zna odpowiedź, a nie ma go jeszcze w Legeo.