Czy komornik musi pozostawić mi na zajętym koncie bankowym środki do życia?

Komornik zajął
mój rachunek bankowy, są tam pieniądze wyłącznie z tytułu wynagrodzenia ze
stałej umowy zlecenia i z umowy o pracę. Czy komornik może zająć w takiej
sytuacji wszystkie pieniądze na koncie, czy raczej musi pozostawić kwotę wolną
od zajęcia?

4 odpowiedzi prawników

4
PZ
Piotr Zawodny, Prawnik
Zagłosowali: MK, Michał Zygadło, Joanna Woźny, więcej
Komornik może zająć takie konto, ponieważ przepisy nie zobowiązują go do badania, z jakich źródeł pochodzą środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym. Jeżeli pieniądze trafiające na Pana konto z tytułu wynagrodzenia za pracę lub wynagrodzenia z umowy zlecenia są jedynym Pana źródłem utrzymania, wtedy może Pan w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości o zajęciu wnieść do sądu rejonowego skargę na czynność komornika, powołując się na ograniczenie egzekucji wynikające z art. 829 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego, które polega na tym, że wyłącza się egzekucję z kwoty, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty. Tą wyłączoną z egzekucji kwotą będzie więc połowa płacy za okres od zajęcia rachunku do terminu najbliższej wypłaty - jeśli chodzi o dług inny niż alimenty, bądź 2/5 płacy za ten okres - jeśli komornik egzekwuje od Pana alimenty. Może Pan zresztą także wcześniej udać się do kancelarii komornika i przedłożyć oświadczenie, że środki na rachunku są jedynym źródłem utrzymania oraz że wszystkie pochodzą one z wpłat pracodawcy (zleceniodawcy), załączając jednocześnie dowód (np. zestawienie wpływów i obciążeń rachunku). Należy dodatkowo powołać się u komornika na art. 833 § 2 kodeksu postępowania cywilnego. Natomiast na przyszłość, aby uniknąć zajmowania całej sumy na rachunku bankowym, radziłbym ustalić z pracodawcą, by okresowo wypłacał wynagrodzenie do Pana rąk. Wtedy komornik może potrącać - na podstawie pisma wysłanego do pracodawcy (zleceniodawcy) - jedynie określoną część wynagrodzenia według zasad wskazanych wyżej. Pozostała część będzie Panu wypłacana przez pracodawcę (zleceniodawcę).
11.12.2009 18:05
4
carnavalll, brak opisu
Zagłosowali: Marcin Karpeta, Michał Zygadło, M. J., więcej
Oczywiście, że komornik nie może zająć wszystkich środków na koncie. Na chwilę obecna ok. 9000 zł to kwota wolna od zajęcia, któta musi pozostać na koncie dłużnika. Kwota ta jest przeznaczona na cały okres spłaty zadłużeniatzn. jeżeli dłużnik wypłaci z tej kwoty np. 2000 zł to pozostaje mu do "dyspozycji" 7000 zł , aż do czasu spłaty całości zadłużenia. Po za tym część wolna od zajęcia wynagrodzenia przelewana na konto również jest wolna i nie jest wliczana w ww 9000 zł

Akty prawne:
Art.890 KPC § 2. "Wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczednościowy, zakaz wypłat z tego rachunku nie dotyczy bieżących wypłat za wynagrodzenie za pracę ... oraz na zasądzone alimenty i renty alimentacyjne zasądzone tytułem odszkodowania. Wypłata na wynagrodzenie za prace może nastąpić po złożeniu bankowi listy płac lub innego wiarogodnego dowodu, a wypłata na alimenty i renty alimentacyjne- tytułu wykonawczego stwierdzającego obowiązek dłużnika do płacenia alimentów lub renty. Bank wykonuje wypłat na alimenty i renty do rąk uprawnionego do tych świadczeń."
Prawo Bankowe
Art.54.1 1. "Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego."

Art. 833 § 6. Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że nie podlegają egzekucji: świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej.
11.07.2010 10:34 • Edycja 11.07.2010 11:36
1
piterzpolkowic, brak opisu
Zagłosowali: Alicja Markowska
Nazywam się Piotr Zawodny i pisałem pierwszą odpowiedź w tym wątku. Przyznaję rację carnavalllowi, który zacytował art. 54 Prawa bankowego: środki na rachunku są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

Moja wypowiedź była niepełna, i przez to błędna, bo nie znałem tego przepisu. Przepraszam wszystkich, którzy na podstawie mojej wypowiedzi zaniechali ochrony swoich praw wobec banku czy komornika.

Co do drugiej części wypowiedzi carnavallla o przepisie art. 890 par. 2 kpc, to ten przepis nie dotyczy wynagrodzeń wypłaconych przez pracodawcę na rachunek bankowy dłużnika, lecz wynagrodzeń, które ewentualny dłużnik (pracodawca wobec innych osób) miałby wypłacać tym osobom (pracownikom) właśnie ze swojego rachunku bankowego.
29.04.2012 11:15
0
IWONA MARUNOWSKA, brak opisu
Nikt jeszcze nie zagłosował.

czytam i czytam i nie mogę już bo nic nie rozumiem otóż na moje konto wpływa co miesiac 870 zł jest to zasiłek dla bezrobotnych i zasiłek rodzinny a mimo to komornik zajął mi konto i jest zablokowane mimo,że kwota wolna od zajęcia to 950 na czysto.wczoraj na koncie było 170 zł a dzis zobaczyłam minus 99 zł a dalej ,że sobie przelali 84 z groszami oraz 20 zł prowizja czyli 104 zł a gdzie reszta i czy te minus 99 zł to jeszcze mi zabiorą bo nic juz nie rozumiem.z tego co wyszukałam na necie to rodzinnego i kuronia nie moga mi zabrać więc niech ktos wytłumaczy blondynce ze wsi o co tu chodzi.dzwoniłam do banku ,bank odesłał mnie do komornika,komornik odesłał do wierzyciela ,żebym napisała pismo o uchylenie zajęcia przez komornika i juz sama nie wiem proszę pomóżcie
19.08.2011 14:12