Jak długo może trwać naprawa gwarancyjna telefonu?

Witam serdecznie. Chciałam się poradzić Państwa, czy w
naprawie gwarancyjnej telefonów obliguje jakiś czas jej realizacji (14 dni
roboczych/kalendarzowych)? W przypadku nie wywiązania się z „umowy
gwarancyjnej”, konsument może starać się o przyznanie nowego telefonu? Jak to
by miało wyglądać? Powinien wówczas kierować się do punktu sprzedaży telefonu,
czy bezpośrednio do producenta?

1 odpowiedź prawnika

1
PZ
Piotr Zawodny, Prawnik
Zagłosowali: Łukasz T.
Nie ma ustawowych terminów, w jakich naprawa gwarancyjna powinna być wykonana. Oznacza to, że gwarant powinien naprawić telefon komórkowy w terminie, który jest podany w karcie gwarancyjnej. Ten termin jest wiążący. Jeżeli tego nie dokona, można zwrócić się do sprzedawcy o wymianę telefonu na wolny od wad (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Jeżeli sprzedawca, który otrzyma od Pani żądanie wymiany telefonu, nie ustosunkuje się do niego w terminie 14 dni, uważa się że uznał je za uzasadnione (art. 8 ust. 3 ustawy). Dlatego najlepiej żądanie złożyć u sprzedawcy na piśmie za pokwitowaniem tej czynności i jej daty.

Jeżeli w samej gwarancji żaden termin naprawy nie został określony, usunięcie wady powinno nastąpić w terminie wynikającym z właściwości tego zobowiązania (art. 455 kodeksu cywilnego), czyli możliwie krótkim, uwzględniającym pilną potrzebę korzystania z telefonu przez konsumenta. Powinien być to więc, moim zdaniem, termin około tygodniowy, maksymalnie 14 - dniowy. Jeżeli w tym czasie naprawa nie zostanie dokonana, konsument może żądać wymiany zgodnie z powyżej podanymi zasadami.
11.12.2009 18:05