Czy mam prawo mieszkać w komunalnym mieszkaniu po babci, jeżeli jestem wnim zameldowany?

Kilka
lat temu babcia zameldowała mnie w swoim mieszkaniu komunalnym. Miesiąc temu
umarła. Czy mam prawo mieszkać w tym mieszkaniu? Czy według prawa jestem jego
najemcą?

2 odpowiedzi prawników

3
Bartek
Bartek ., UAM
Zagłosowali: Malgorzata Korona, Wanda Książek, Sebastian P.
Powyższe twierdzenie umocniono w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2002 wnuk zmarłego najemcy nie należy do osób wymienionych w art. 691 § 1 k.c. także wtedy, gdy łączyła go z najemcą więź gospodarcza i uczuciowa.
29.08.2010 15:21
2
PZ
Piotr Zawodny, Prawnik
Zagłosowali: Wanda Książek, Bartek .
Nie bardzo. Prawo stanowi, że w stosunek najmu po zmarłym najemcy (tu: babci) wstępują jego dzieci. Dodatkowy warunek: stale musiały z babcią zamieszkiwać do dnia jej śmierci. Czyli Ciebie - jako wnuka - przepis ten nie obejmuje. Chyba że babcia była obowiązana Cię alimentować (jest taki wyjątek), ale to raczej wykluczam - chyba tak nie było, prawda?
Sprawy te reguluje art. 691 kodeksu cywilnego.
Zameldowanie nie daje Ci uprawnień do zamieszkiwania. Potwierdza tylko fakt pobytu w tym miejscu.
15.01.2010 18:50