Co zrobić, jeśli zgubiłem dowód osobisty?

Wczoraj zgubiłem dowód osobisty. Co zrobić?

2 odpowiedzi prawników

2
Michał Porębski, aplikant radcowski II roku
Zagłosowali: Maggie, Wanda Książek
Jeżeli podejrzewasz kradzież dowodu osobistego, należy jak najszybciej zawiadomić o tym Policję.

Następnie powinieneś udać się do urzędu miasta (gminy), do wydziału ewidencji ludności. W urzędzie tym wydadzą Ci zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, które będzie ważne do czasu wydania nowego dowodu.

Radziłbym również zgłosić ten fakt do swojego banku, co uchroni Cie przed ewentualnym wykorzystaniem Twojej tożsamości (np. wyłudzenie kredytu, czy pożyczki).

Oczywiście, gdyby dowód znalazł się, należy zgłosić to Policji i w urzędzie.
11.12.2009 18:05
0
Bartek
Bartek ., UAM
Nikt jeszcze nie zagłosował.
Tryb postępowania w sprawach utraty dowodu osobistego szczegółowo reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z dnia 24 marca 2009 r.). Paragrafy od 24 do 27

Zawiadomienia o utracie dowodu osobistego należy dokonać osobiście, stawiając się w urzędzie gminy lub w urzędzie konsularnym. W przypadku niemożności osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, zawiadomienia może dokonać pełnomocnik, po okazaniu pełnomocnictwa udzielonego na piśmie.
18.01.2010 19:21 • Edycja 18.01.2010 19:22