Co zrobić, by nie spłacać długów rodziców?

Dowiedziałam się, że moi
starsi już rodzice biorą kredyty konsumenckie, których nie spłacają, a odsetki
ciągle rosną. Zdaje sobie sprawę, że po ich śmierci na mnie spoczywać będzie
odpowiedzialność za te długi. Co będę mogła zrobić, by nie spłacać długów
rodziców?

1 odpowiedź prawnika

4
Michał Porębski, aplikant radcowski II roku
Zagłosowali: Anna Rudek, Katarzyna Biskup, Jakub Błahut, więcej
Niewątpliwie ma Pani rację, że po śmierci rodziców odpowiedzialność za ich długi spoczywać będzie na dzieciach, czyli Pani, co wynika z art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Żeby tego uniknąć, może Pani na podstawie art. 1012 KC, przyjść spadek z ograniczeniem odpowiedzialności (tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza, czyli będzie Pani odpowiadała za dług do wartości otrzymanego spadku) bądź też spadek ten odrzucić, co wykluczy Panią z jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Powinna Pani wiedzieć, że wówczas w Pani miejsce do dziedziczenia dojdą Pani wstępni, czyli dzieci, jednak i oni będą mieli prawo odrzucić ten spadek.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku należy złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania, zgodnie z art. 1015 § 1 KC.

Brak takiego oświadczenia w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku, co oznaczać będzie ponoszenie odpowiedzialności za długi spadkowe bez ograniczenia, z całego swojego majątku.

A zatem, w obliczu takiej decyzji radziłbym zastanowić się, czy warto odrzucić spadek w całości, czy  też może przyjść go z ograniczeniem odpowiedzialności, jeżeli jego wartość jest wyższa, aniżeli pozostawione długi.
11.12.2009 18:05