Czy pracownik ma prawo do 2 dni opieki skoro jego żona jest bezrobotna?

Mam dylemat. Jeden z
pracowników zapytał mnie, czy należy mu się opieka nad dzieckiem przez 2 dni,
gdy żona nie pracuje, jest na wychowawczym (albo bezrobotna) i siedzi w domu?

1 odpowiedź prawnika

1
PZ
Piotr Zawodny, Prawnik
Zagłosowali: Wanda Książek
Zarówno jeśli żona pracownika przebywa na urlopie wychowawczym, jak i gdy jest osobą bezrobotną, zwolnienie od pracy na 2 dni w roku kalendarzowym przysługuje pracownikowi (art. 188 kodeksu pracy). Jedynym ograniczeniem w udzieleniu takiego zwolnienia jest sytuacja, kiedy oboje rodzice są zatrudnieni i jednocześnie oboje chcieliby skorzystać z omawianego uprawnienia. W takim wypadku zwolnienie na 2 dni przysługuje tylko jednemu z rodziców (opiekunów) - art. 1891 kodeksu pracy). Jeżeli natomiast oboje rodzice są zatrudnieni, lecz jeden z nich przebywa na urlopie wychowawczym, a drugi pragnie skorzystać z 2 dni zwolnienia, wtedy nie można powiedzieć, że oboje korzystają z uprawnienia do 2 dni zwolnienia w celu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat. Urlop wychowawczy jest bowiem inną kategorią uprawnienia do zwolnienia z świadczenia pracy, niż zwolnienie na 2 dni przewidziane w art. 188 kodeksu pracy. Dlatego małżonek osoby przebywającej na urlopie wychowawczym ma prawo do 2 dni zwolnienia.

Innych ograniczeń, związanych np. z tym, że drugi z rodziców przebywa w domu, kodeks pracy nie przewiduje.
11.12.2009 18:05