Co zrobić, jeśli zgubiłem prawo jazdy?

Zgubiłem prawo jazdy. Co zrobić?

1 odpowiedź prawnika

5
Michał Porębski, aplikant radcowski II roku
Zagłosowali: Maggie, Anna Rudek, Tomek J, więcej
Jeżeli podejrzewasz kradzież prawa jazdy, należy jak najszybciej zawiadomić o tym Policję.

Następnie, jesteś zobowiązany do powiadomienia o tym w ciągu 30 dni urząd miasta (wydział komunikacji) lub starostwo powiatowe, co wynika z art. 98 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.).

Aby starosta mógł wydać Ci tzw. Wtórnik prawa jazdy, należy złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, oświadczenie o utracie prawa jazdy.

Oczywiście, gdyby dokument ten znalazł się, należy zgłosić to na Policji i zwrócić wtórnik prawa jazdy do urzędu.
11.12.2009 18:05