Rekojmia za wady

Jakiś czas temu w jednym z
dużych supermarketów kupiłem skuter. Nie dostałem karty gwarancyjnej, więc
zgłaszałem to wiele razy i otrzymywałem odpowiedź, że to wyjaśnią, potem - że
nową kartę wyślą pocztą, ale karta do mnie nie dotarła. Minęło sporo czasu, teraz
skuter zaczął się psuć, więc potrzebuję tej karty, ale sprzedawca mówi, że nie
ma jej, a nawet że ją dostałem przy kupnie motoru (co jest nieprawdą).
Powiedział, żebym dzwonił do producenta, a ten z kolei mówi, że nie wydaje
karty gwarancyjnej bezpośrednio klientowi, tylko za pośrednictwem sprzedawcy. A
sprzedawca znów twierdzi, że nie ma prawa zamawiać nowej karty w moim imieniu.
Co mam w tej sytuacji robić?

1 odpowiedź prawnika

4
PZ
Piotr Zawodny, Prawnik
Zagłosowali: Anna Rudek, Joanna Woźny, Katarzyna T, więcej
Właściwie nie ma prawnego obowiązku udzielenia gwarancji. Jeżeli nie otrzymał Pan od sprzedawcy dokumentu gwarancyjnego, to z tego tytułu nie może Pan dochodzić usunięcia wad skutera. Wprawdzie jeśli sklep obiecywał, że w końcu prześle Panu kartę gwarancyjną, to jak gdyby zobowiązał się do tego, czyli na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o umowie przedwstępnej mógłby Pan teoretycznie domagać się wydania karty przez sklep. Jednak taka konstrukcja byłaby praktycznie zbyt karkołomna (także ze względu na trudności dowodowe) - ostatecznie przecież nie chodzi o kartę, ale w pierwszym rzędzie o możliwie najszybsze usunięcie wad motoru (naprawę). To, w jaki sposób sprzedawca chce się z tego wywiązać, czy wyda Panu kartę czy uczyni to bez niej (i jak ureguluje tę sprawę z producentem), to już jego rzecz.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, sklep odpowiada wobec Pana, jeśli skuter w chwili jego wydania był niezgodny z umową sprzedaży. Z treści pytania nie wynika, ile dokładnie czasu minęło od zakupu rzeczy, ale jeśli nie jest to okres przesadnie długi, to powstające teraz wady w jej funkcjonowaniu można uznać za świadczące o tym, że w chwili wydania skutera kupującemu był on niezgodny z umową. Rzecz powinna funkcjonować sprawnie przez określony - zależnie od rodzaju rzeczy - czas, a nie psuć się. W przypadku stwierdzenia niezgodności (usterek motoru) przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniały one w chwili wydania (art. 4 ust. 1 ustawy). Jeżeli rzecz zaczęła się psuć później, nie oznacza to, że roszczenia nie przysługują, tyle że przed upływem sześciu miesięcy istnieje wyraźne prawne domniemanie, że wady istniały w chwili wydania rzeczy.

W świetle powyższego przysługuje Panu wobec sklepu roszczenie o nieodpłatną naprawę skutera albo wymianę na nowy. Jeśli wyśle Pan do sprzedawcy żądanie listem poleconym, a on do niego nie ustosunkuje się w terminie 14 dni, będzie to uznane za akceptację Pana reklamacji (art. 8 ust. 3 ustawy). Straci Pan swoje uprawnienia do naprawy albo wymiany rzeczy, jeśli w terminie dwóch miesięcy od pojawienia się usterek nie zawiadomi Pan o nich sklepu (art. 9 ust. 1 ustawy). Aby mieć na to dowód, należy wysłać list polecony. Po upływie dwóch lat od wydania Panu skutera (gdy Pan go kupował) sprzedawca nie odpowiada już za wady (art. 10 ust. 1 ustawy).

Jeśli sprzedawca w odpowiednim czasie nie naprawi albo nie wymieni motoru na nowy, będzie miał Pan prawo do obniżenia ceny albo do odstąpienia od umowy sprzedaży (zwrot skutera za zwrotem ceny - art. 8 ust. 4 ustawy). Odstąpić jednak nie będzie można, jeśli usterki nie są istotne.

Pomocne w załatwieniu tej sprawy (a także w ewentualnym wyegzekwowaniu obiecanej ustnie karty gwarancyjnej) może być zwrócenie się o interwencję do powiatowego rzecznika praw konsumentów. Może on wystąpić do sprzedawcy w sprawie ochrony Pana interesów jako konsumenta (art. 42 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Jeśli to uczyni, wówczas sprzedawca obowiązany jest udzielić mu wyjaśnień i ustosunkować się do jego uwag.
11.12.2009 18:05