Podstawa do obliczenia zasiłku chorobowego

Jestem teraz na zwolnieniu i
dostaję zasiłek chorobowy. Podstawę wymiaru stanowi średnie wynagrodzenie za 12
poprzednich miesięcy, co wynosi 1170,00 zł brutto. Od tej kwoty otrzymuję 80 %.
Czy to jest prawidłowe? Skoro jestem zatrudniony na pełny etat, a najniższe
wynagrodzenie wynosi 1276,00 zł, to czy ono nie powinno być podstawą do
obliczenia zasiłku chorobowego, jeśli moje średnie wynagrodzenie za ostatnie 12
miesięcy jest niższe?

1 odpowiedź prawnika

1
PZ
Piotr Zawodny, Prawnik
Zagłosowali: Wanda Książek
Według art. 45 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.), podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71 % tego wynagrodzenia. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 1276 zł (obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 24 lipca 2008 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 r. - Monitor Polski Nr 55, poz. 499). Po odliczeniu od tej kwoty jej 13,71 %, otrzymujemy 1101,06 zł. Podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa od tej sumy i ten warunek spełniony jest w Pana przypadku, skoro podstawa wymiaru wynosi 1170,00 zł. Dlatego pod tym względem wysokość zasiłku chorobowego obliczona jest prawidłowo.
11.12.2009 18:05