Umowa o dzieło z własnym pracodawcą

Aktualnie jestem na urlopie
wychowawczym. Mój pracodawca chce, żebym pracowała w domu na umowę o dzieło.
Czy będę miała odprowadzane składki na ubezpieczenie od tej umowy?

1 odpowiedź prawnika

2
Michał Porębski, aplikant radcowski II roku
Zagłosowali: MK, Wanda Książek
Co do zasady pracodawca jest zobowiązany do potrącenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od przychodu z tytułu wykonywanej na jego rzecz umowy o dzieło.

Jednakże od tej zasady występują wyjątki i jeden z nich dotyczy właśnie Pani sytuacji.

Mianowicie, jeżeli umowa o dzieło zostaje zawarta przez pracownika z pracodawcą w okresie korzystania przez pracownika z urlopu wychowawczego (bądź urlopu macierzyńskiego) wówczas przychód z umowy o dzieło jest wolny od składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.).
11.12.2009 18:05