Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy - zwlekanie z wypłatą odszkodowania.

Witam!
Dnia 27-10-2009 roku działając w oparciu o art. 55 §1[1] kodeksu pracy rozwiązałam umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Powodem było nieterminowe i ratalne wypłacanie wynagrodzenia. Wypowiedzenie zostało przez przyjęte. Zostałam poproszona o cierpliwość w oczekiwaniu na wypłacenie zaległej pensji, a także odszkodowania (w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia), w związku z trudną sytuacją finansową zakładu. Jak do tej pory pracodawca wypłacił mi jedynie zaległą pensję (w grudniu 2009). Wysłałam do niego pismo z wezwaniem do zapłaty odszkodowania, gdyż zależało mi na polubownym rozstrzygnięciu sprawy. Nie przyniosło skutku, więc chcę złożyć pozew o zapłatę do sądu pracy. Co powinnam w nim zawrzeć, aby wyegzekwować od byłego pracodawcy szybką wypłatę odszkodowania?

1 odpowiedź prawnika

Zagłosowali: MK, Maciej Karpowicz, Maciej Szadkowski, więcej
W pozwie do sądu pracy należy wskazać jakie obowiązki zostały przez pracodawcę niedopełnione oraz dlaczego należy to poczytywać za ciężkie naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Do pozwu należy dołączyć umowę o pracę wraz z aneksami, oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 55 §1[1] i ewentualnie wyciąg z rachunku potwierdzający nieterminowe wpłacanie wynagrodzenia i uznanie roszczenia o odszkodowanie przez pracodawcę jeżeli takowym Pani dysponuje.

W zależności od posiadanych przez Panią dokumentów możliwe jest wystąpienie do sądu pracy o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym lub upominawczym. W ten sposób możliwe będzie szybsze uzyskanie wyroku zasądzającego bez konieczności stawiennictwa się w sądzie.

Jeżeli brak będzie przesłanek do wydania nakazu zapłaty wówczas sąd wyznaczy rozprawę.

Jeżeli wartość odszkodowania jest niższa niż 10 tysięcy złotych pozew i wnioski dowodowe należy złożyć na urzędowym formularzu bowiem w takim wypadku pozew podlega przepisom o postępowaniu uproszczonym.
16.01.2010 18:09