Co trzeba zrobić żeby przysłano mi zasądzony wyrok?

Niedawno się rozwodziłam. Sędzia poinformował mnie, że w ciągu 2 tygodni do domu przyjdzie wyrok rozwodowy. Czekałam prawie miesiąc, jednak nic nie dostałam. Zadzwoniłam do sądu i pani w wydziale cywilnym rodzinnym nakrzyczała na mnie, że do otrzymania wyroku konieczne jest odpowiednie pismo. Musiałam najpierw napisać podanie i wykupić znaczki skarbowe, dopiero wtedy przesłany zostanie mi odpis skrócony wyroku. Kto miał rację? I jeszcze - czy wyrok będzie zawierał uzasadnienie czy muszę się o nie osobno starać?

3 odpowiedzi prawników

6
jakub_blahut
Jakub Błahut, prawnik
Zagłosowali: Wanda Książek, Tomek J, MK, więcej
Witam,

z zasady wyrok ogłaszany jest po zamknięciu rozprawy (art. 316 par. 1 k.p.c.) niemniej sąd może odroczyć ogłoszenie wyroku na czas do dwóch tygodni (art. 326 par. 1 k.p.c.).

Zgodnie z art. 328 par. 1 k.p.c. uzasadnienie wyroku sporządza się na żądanie strony, zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku, żądanie spóźnione sąd odrzuci.

Z powyższego stanu prawnego wynika, że na ostatniej rozprawie rozwodowej sąd powinien ją zamknąć i ogłosić wyrok lub odroczyć jego ogłoszenie. Jeśli nastąpiło odroczenie ogłoszenia wyroku, zaś na jego ogłoszeniu nie stawi się strona, nie wstrzymuje to biegu terminów:
- zarówno do wniesienia środka zaskarżenia (apelacji)
- jak również do wniesienia żądania uzasadnienia wyroku.

Jeśli nie zgłosiła Pani w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku żądania uzasadnienia tego wyroku, sąd uzasadnienia nie sporządzi, a Pani żądanie zostanie odrzucone.

Odpis wyroku strona ma prawo otrzymać w każdym czasie na podstawie art. 9 k.p.c. W tym celu powinna Pani wystosować pismo z żądaniem doręczenia odpisu wyroku.

Pozdrawiam,
Jakub Błahut
21.01.2010 16:35
4
Bartek D, student prawa
Zagłosowali: Wanda Książek, Tomek J, Jakub Błahut, więcej
Pani w Wydziale Cywilnym miała rację. Uzasadnienia nie będzie sporządzone bo upłynął termin do złożenia wniosku o jego sporządzenie.
21.01.2010 16:56
4
Mec. Pawlak, radca prawny
Zagłosowali: Wanda Książek, Tomek J, Jakub Błahut, więcej
Z praktycznego punktu widzenia proponuję:
- jeszcze jeden telefon do Pani w sekretariacie lub osobista wizyta i pytanie za ile złotych znaczki SĄDOWE ma Pani wykupić? (zależy od tego ile stron ma wyrok);
- zakup znaczków w kasie Sądu;
- napisanie pisma o treści: proszę o wydanie odpisu wyroku w sprawie - sygnatura akt: ...... (+ ewentualnie : proszę o przesłanie odpisu na adres ......);
- naklejenie znaczków, xero pisma, złożenie pisma w biurze podawczym Sądu lub bezpośrednio w Sekretariacie Wydziału.
23.01.2010 01:07 • Edycja 23.01.2010 01:07