Czy za błędne przypisanie działalności gospodarczej w ramach klasyfikacji PKD grożą jakieś konsekwencje?

Jestem na etapie otwierania firmy i mam problem z właściwym określeniem zakresu mojej działalności.
Co jeżeli przypiszę ją błędnie? Ktoś to weryfikuje?

2 odpowiedzi prawników

4
Tomaszz86
Tomasz Szczupakowski, Student V roku prawa
Zagłosowali: Łukasz T., Piotr Michalak, Piotr Jurysta, więcej
Dodatkowo ważne są domniemania jakie wiążą się z wpisaniem zakresu prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli ktoś wystąpi przeciwko Panu z roszczeniem w zakresie działalności przedsiębiorstwa, której Pan rzeczywiście nie prowadzi, a ma ją Pan wpisaną w ramach PKD to nie będzie Pan mógł zasłaniać się że działalności takiej nie prowadzi. Sąd zbada jaki jest zakres działalności przedsiębiorstwa i jeżeli dany zarzut będzie mieścił się w zakresie jaki pan sklasyfikował wówczas będzie istniało domniemanie, że taką działalność prowadzi Pańskie przedsiębiorstwo i nie będzie Pan mógł podnosić, że realnie takiej działalności Pan nie prowadzi.
25.01.2010 19:09
2
Tomasz Rokicki, Aplikant radcowski/Specjalista d/s prawnych
Zagłosowali: Łukasz T., Piotr Michalak
Numer PKD ma znaczenie nie tylko dla celów statystycznych. Ma on bowiem znacznie np. również w przypadku ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (np.na podstawie dwóch pierwszych cyfr kodu z zaświadczenia o nadaniu numeru REGON płatnik może ustalić, że należy do określonej grupy działalności oznaczonej kodem PKD).
Musi Pan pamiętać, że na niektóre dziedziny działalności gospodarczej konieczne jest uzyskanie koncesji, licencji lub zezwoleń, stąd też jeżeli poda Pan numer PKD odpowiadający jednemu z takich rodzajów działalności, może Pan być zmuszony do uzyskania stosownej koncesji (itd.). Dlatego też lepiej rozważnie klasyfikować swoją działalność. W razie problemów podaję przydatny link: http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_pkd07.html.
25.01.2010 18:54