Jaki jest termin przedawnienia opłat za parkowanie w strefie parkowania?

Co jakiś czas otrzymuję z Biura Płatnego Parkowania "mandaty" za parkowanie w mieście bez opłacenia karty postojowej. Niektóre są sprzed kilku lat. Kiedy to się przedawnia? Często zmieniam samochody i nie jestem nawet w stanie sprawdzić czy przypadkiem nie uregulowałem już mandatu.

2 odpowiedzi prawników

10
Piotr Jurysta, Aplikant adwokacki
Zagłosowali: Karol Dworzecki, MK, Marek B., więcej
Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.

Natomiast art. 13f ust. 1 w.w. ustawy wskazuje, że za nieuiszczenie opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się opłatę dodatkową.

Ten "mandat" jest zatem opłatą dodatkową w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, nie zaś mandatem karnym.

Kwestię przedawnienia roszczeń wynikających z nałożenia opłaty dodatkowej za brak opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania reguluje z kolei art. 40d ust. 3 ustawy o drogach publicznych. Przepis ten mówi, że obowiązek uiszczenia opłat określonych w art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 13f ust. 1 i art. 40 ust. 3 oraz kar pieniężnych określonych w art. 13g ust. 1, art. 13k ust. 1 i 2, art. 29a ust. 1 i 2 oraz w art. 40 ust. 12 przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłaty lub kary powinny zostać uiszczone.

Odnośnik do ustawy: http://prawo.legeo.pl/prawo/dziennik-ustaw-2007/19/115/
28.01.2010 01:12
10
dorota golubiewska, doradca prawny
Zagłosowali: KaPik, Karol Dworzecki, MK, więcej
Prawnicy zaś ponownie analizują po jakim okresie kara za zignorowanie parkometru ulega przedawnieniu. Obecny stan prawny wydaje się jasny - zgodnie z obowiązującym brzmieniem ustawy o drogach publicznych taka kara ulega przedawnieniu po 5 latach. Problem dotyczy jednak okresu przed 1 stycznia 2006r - bowiem to wówczas pojawił się przepis mówiący o 5-letni przedawnieniu kary. Prawnicy ratusza wychodzą z założenia, że prawo nie działa wstecz - a w związku z brakiem przepisu o przedawnieniu w ustawie o drogach publicznych trzeba sięgać do przepisów ogólnych kodeksu cywilnego. To zaś w ocenie urzędników oznacza 10-letni okres przedawnienia dla opłat karnych wystawionych przed 1 stycznia 2006r. Wezwania do kierowców rozsyłane są masowo również z tego powodu, że od ubiegłego roku Ratusz ma łatwiejszy dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zezwoliło na jego szersze udostępnienie ? także dla służb miejskich. A który kierowcy mogą czuć się póki co bezpiecznie? Ci, którzy zostali ukarania opłatą przed 10 grudnia 2003r. Z tą datą zaczął bowiem obowiązywać wyrok Trybunału Konstytucyjnego który rok wcześniej zakwestionował legalność wprowadzenia płatnego parkowania w polskich miastach w ówczesnym brzmieniu przepisów.
Zagadnienie wydawałoby się proste, a tyle różnych terminów. Być może Sąd Najwyższy jednoznacznie rozstrzygnie z jaą datą przedawniają się wszystkie opłaty karne za parkowanie - bez względu na datę ich powstania.
28.01.2010 11:09

1 ukryta odpowiedź