Alimenty na eks żonę.

Witam.
Mam zasądzone alimenty na byłą żonę.Rozwód był orzeczony o wini ,którą wziąłem na siebie.Mam pytanie na jaki okres są zasądzone takie alimety...do końca życia czy na jakiś okres czasu?
I jeszcze jedno :czy w chwili mojej śmierci była żona przez to że ma zasądzone alimenty ma prawo do renty po mnie?
Dziekuję za odpowiedż i pozdrawiam.

5 odpowiedzi prawników

8
Bartek
Bartek ., UAM
Zagłosowali: M. S-P, terelka, użykwownik 34, więcej
O tym jak długo alimenty będą płacone drugiemu małżonkowi decyduje to czy małżonek zobowiązany do płacenia alimentów jest winnym rozpoadu małżeństwa czy też nie. Skoro przyjął Pan winę na siebie obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygaśnie dopiero w razie zawarcia przez Pana byłą małżonkę nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym do płacenia alimentów byłby małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasłby z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Zmniejszenia lub ograniczenia czasu trwania świadczeń alimentacyjnych dochodzić można tylko powództwem na podstawie art. 138 k.r.o. Zgodnie z ów artykułem w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Jeśli chodzi o drugą część pytania należy zwrócić uwagę na art. 70 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z nim rozwiedziona małżonka która do dnia śmierci męża nie pozostawała z byłym małżonkiem we wspólności małżeńskiej i w dniu śmierci byłego męża miała prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową., ma prawo do renty rodzinnej po zmarłym, jeżeli:

1) w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy

albo:

2) wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej

lub:

osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania osób wymienionych w ust. 1 pkt 2.

Reasumując, jeżeli Pana była Żona wyjdzie ponownie za mąż zostanie Pan zwolniony z płacenia alimentów. A zatem nie otrzymując już od Pana alimentów nie będzie otrzymywać renty rodzinnej w wypadku Pana śmierci.
28.01.2010 19:31 • Edycja 29.01.2010 13:19
7
Maciej Karpowicz, brak opisu
Zagłosowali: M. S-P, użykwownik 34, Niula, więcej
Powyższą kwestię reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Zgodnie z art. 60 § 1 zasadą jest dostarczanie środków utrzymania małżonkowi (który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia), który popadł w niedostatek.

Pana sytuacja regulowana jest jednak w paragrafie 2 powyższego artykułu, zgodnie z którym małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

W pana przypadku obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa jedynie w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa.

Kwestię renty rodzinnej wdowy reguluje Art. 70. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pozwala on na nabycie prawa do renty rodzinnej małżonki rozwiedzionej, jeżeli oprócz spełnienia ogólnych przesłanek wymienionych w ust. 1 lub 2 tego artykułu miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.
28.01.2010 18:37 • Edycja 28.01.2010 18:43
Zagłosowali: Marcin Kuczmarski, użykwownik 34, MK, więcej
Orzeczenie o rozwodzie jest skuteczne egra omnes. Od dnia uprawomocnienia sie wyroku ustaje malzenstwo a (juz byli) malzonkowie staja sie osobami stanu wolnego. Oznacza to przede wszystkim ze moga zawrzec nowe malzenstwo, ale tez TRACĄ UPRAWNIENIE DO SWIADCZEŃ SOCJALNYCH NP. DO ZASILKU RODZINNEGO NA MALZONKA CZY DO RENTY RODZINNEJ.
28.01.2010 18:58
2
Maciej Karpowicz, brak opisu
Zagłosowali: Tomek J, zibi197
Akty prawne:

http://prawo.legeo.pl/prawo/dziennik-ustaw-1964/9/59/ - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

http://prawo.legeo.pl/prawo/dziennik-ustaw-2009/153/1227/ - Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
28.01.2010 18:44
3
MK, Prawnik
Zagłosowali: Marcin Kuczmarski, Tomek J, zibi197
Polecam też poradę dotyczącą relacji pomiędzy winą rozkłady pożycia a alimentami http://www.legeo.pl/porady/pytanie/4965/wina-rozkladu-pozycia
28.01.2010 22:49