Zwolnienie lekarskie a PUP

Witam.
Mam pytanie związane ze zwolnieniem lekarskim w trakcie zarejestrowania w PUP.
Wiem, że w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych można przedstawić w PUP zwolnienie lekarskie, lecz czy za ten okres otrzyma się jakieś pieniądze - bo przecież jest to okres niezdolności do pracy więc zasiłek z PUP raczej się nie należy.
Kolejne pytanie dotyczy tego czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych zostaje przedłużony o czas trwania zwolnienia lekarskiego czy też nie ma to wpływu na przyznany w decyzji z PUP okres zasiłku.

Z góry dziękuję za odpowiedź.

3 odpowiedzi prawników

4
macfeer
Maciej Furtas, prawnik
Zagłosowali: Malgorzata Korona, Tomasz Darłak, Beata Tomczak, więcej
Witam.
Na poczatek cytat:
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
"Art. 80. 1. Bezrobotny zachowuje prawo do zasiłku i stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, przypadający w okresie przysługiwania zasiłku lub odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych i szkolenia, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa.

2. Bezrobotni, z wyjątkiem odbywających leczenie w zamkniętych ośrodkach odwykowych, są obowiązani do przedstawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku określonym w odrębnych przepisach. Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy."

Z powyzszego wynika, ze przedstawienie zaswiadczenia lekarskiego o niezdolnosci do pracy stanowi w swietle ustawy obowiazek pod rygorem utraty statusu osoby bezrobotnej - tym samym zasilku!!! Natomiast sam fakt przebywania na zwolnieniu lekarskim nie ma wplywu na wysokosc ani tez na przedluzenie okresu pobierania zasilku.
Prosze wiec - w dobrze pojetym wlasnym interesie - jak najszybciej dostarczyc dokument zwolnienia lekarskiego do RUP.
Mam nadzieje, ze pomoglem.
Pozdrawiam: Maciej Furtas
29.01.2010 19:47
2
Rafael, Aplikant Radcowski
Zagłosowali: Tomasz Darłak, Beata Tomczak
Zgodnie z art. 80 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: "Bezrobotny zachowuje prawo do zasiłku lub stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa."

W praktyce oznacza to, iż jeżeli przedstawi Pani druk L4 w PUP to w dalszym stopniu będzie miała Pani prawo do świadczenia dla osób bezrobotnych.

Jeżeli zaś chodzi o okres przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych to okres stwierdzonej przez lekarza czasowej niezdolności do pracy nie wpływa na jego długość.

Podstawa Prawna:
Art. 80 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
29.01.2010 19:18 • Edycja 29.01.2010 19:23
0
wanda50plus
Wanda Książek, www.prawnik-online.eu
Nikt jeszcze nie zagłosował.
Witam

„Czy za ten okres otrzyma się jakieś pieniądze - bo przecież jest to okres niezdolności do pracy więc zasiłek z PUP raczej się nie należy”

Jeżeli bezrobotny ma prawo do zasiłku to w przypadku zwolnienia lekarskiego będzie otrzymywał w dalszym ciągu zasiłek dla bezrobotnych, jeżeli nie posiada tego prawa to tylko oddaje zwolnienie lekarskie do urzędu pracy.

”Kolejne pytanie dotyczy tego czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych zostaje przedłużony o czas trwania zwolnienia lekarskiego czy też nie ma to wpływu na przyznany w decyzji z PUP okres zasiłku”

Porównajmy dwa przepisy zawarte w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ):
1. art. 33 ust. 4 pkt 9 ustawy stanowi bezrobotny „(...) pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni (...)” ;
2. art. 80 ust. 1 ustawy stanowi „ Bezrobotny zachowuje prawo do zasiłku i stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, przypadający w okresie przysługiwania zasiłku lub odbywania stażu (...)” .

Mamy część wspólną czyli okres udokumentowanej niezdolności do pracy - 90 dni.
Bezrobotny po 90 dniach choroby zostaje wyrejestrowany z PUP.

Z pozdrowieniem
W.K.
12.04.2010 13:41