Jaki wniosek do sądu należy złożyć w przypadku śmierci jednego z 16 spadkobierców, podczas gdy trwa sprawa spadkowa po siostrze zmarłej?

Bezdzietne małżeństwo (siostra dziadka i jej mąż) mieszkali w Warszawie, kolejno zmarła ciocia - w 2005 roku i wujek w 2007 roku. Pozostawili po sobie mieszkanie w centrum Warszawy i działkę 60km od Warszawy. Została założona sprawa spadkowa w sądzie warszawskim. Sąd ustalił 16 spadkobierców. W międzyczasie sprzedano działkę i należność podzielono miedzy tych spadkobierców. W październiku 2009 roku zmarła jedyna siostra zmarłej cioci - jedna z 16 spadkobierców.
Jestem jedną ze spadkobierczyń i zależy mi na tym, żeby sprawę na tyle szybko na ile to jest możliwe zakończyć i wykupić mieszkanie od reszty spadkobierców. Ale, żeby to nastąpiło muszą być podjęte kolejne kroki formalne po śmierci jednej ze spadkobierczyń. Nie wiem jakie te kroki powinny być? Jakie wnioski powinniśmy złożyć do sądu

4 odpowiedzi prawników

4
Tomasz Rokicki, Aplikant radcowski/Specjalista d/s prawnych
Zagłosowali: Prawo karne i rodzinne, Pinacolada, Maciej Furtas, więcej
Należy zawiadomić sąd o tym fakcie, najlepiej przesyłając odpis skrócony aktu zgonu. Sąd musi bowiem ustalić czy w udział spadkowy zmarłej nie będzie przypadał jej spadkobiercom. Zawiadomienie to należy złożyć w sądzie, gdzie toczy się sprawa.
Aczkolwiek, jak bowiem stanowi art. 670. k.p.c.: sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą.
Może też powstać taka sytuacja, że na skutek zgłoszenia się dalszych spadkobierców albo poinformowania o ich istnieniu konieczne będzie wydanie ponownego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.
Wszystko zależy tu od tego czy już nastąpiło sądowe stwierdzenie nabycia spadku (tj. czy sąd wydał już postanowienia) czy też sprawa ta jest w toku.
02.02.2010 10:30 • Edycja 02.02.2010 10:53
3
PZ
Piotr Zawodny, Prawnik
Zagłosowali: Prawo karne i rodzinne, Pinacolada, Maciej Furtas
Odpowiadam poza formą komentarza, gdyż program "nie chce" mi wysłać tekstu w tej formie - jakieś trudności techniczne.

Tak - przez uregulowanie należy rozumieć to, że trzeba mieć sądowe (albo notarialne, o czym zapomniałem napisać, bo możliwe jest to też u notariusza) stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej w październiku 2009 r. cioci. Osoby wymienione w tym stwierdzeniu (bądź w poświadczeniu dziedziczenia - przez notariusza) będą właściwe do zawarcia z Panią umowy o nabycie ułamkowej części własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, która to część przysługiwała zmarłej cioci.
Jeśli zmarła ciocia nie miała męża ani nie miała dzieci, a przy życiu pozostał któryś z jej rodziców oraz jej rodzeństwo - trzeba we wniosku do sądu (albo do notariusza) wskazać adresy żyjących rodziców i żyjącego rodzeństwa, albo tylko rodzeństwa jeśli żadne z rodziców nie żyje. Jeśli któreś z rodzeństwa nie żyje, ale pozostawiło dzieci - wtedy należy podać także adresy tych dzieci.
Trzeba wtedy - poza aktem zgonu spadkodawczyni, o czym już mówiłem - załączyć akty urodzenia lub akty małżeństwa rodzeństwa. Jeśli są dzieci zmarłego rodzeństwa spadkodawczyni - akty ich urodzenia (jeśli nie zawarły małżeństwa) lub akty małżeństwa wraz z aktami urodzenia lub aktami małżeństwa ich zmarłego rodzica, będącego rodzeństwem spadkodawczyni.

Edytuję o 13:45:
Więc od nowa sprawa nie musi być przeprowadzana. Chodzi tylko o sprawę stwierdzenia nabycia spadku (ustalenia następców) po zmarłej cioci. Jeśli Pani mówi, że dział spadku między 16 spadkobiercami nastąpił także sądownie, to czy sąd wyraźnie orzekł, komu przypadnie całe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (czyli kto ma wykupić je od pozostałych spadkobierców?).

Edytuję jeszcze o 13:51:
Oczywiście jeśli zmarła ciocia pozostawiła ważny testament, dziedziczenie nastąpi nie na rzecz wskazanych osób z ustawy, ale na rzecz osób powołanych do dziedziczenia w testamencie.
02.02.2010 13:42 • Edycja 02.02.2010 14:26
2
PZ
Piotr Zawodny, Prawnik
Zagłosowali: Prawo karne i rodzinne, Pinacolada
Znów piszę poza formą komentarza, bo program szwankuje.

Taka uwaga.

Prawo spółdzielcze przewiduje możliwość (a nawet powinność) ustanowienia pełnomocnika do dokonywania w imieniu wszystkich spadkobierców czynności prawnych związanych z wykonywaniem prawa do lokalu. Jeśli to nie nastąpi w terminie 1 roku od śmierci spadkodawcy (uprawnionego do lokalu), sąd może wyznaczyć takiego przedstawiciela na wniosek spadkobierców lub na wniosek samej spółdzielni (art. 17 ze znaczkiem 9 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych).

Gdy chodzi o remont - Pani jako współuprawniona do lokalu ma prawo dokonywać czynności zmierzających do zachowania wspólnego prawa (art. 209 kodeksu cywilnego z analogii). Jeżeli mieszkanie wymaga remontu, to moim zdaniem jest on czynnością zmierzającą do zachowania wspólnego prawa. Aby być zupełnie bezpiecznym w tej kwestii, wystarczy mieć zgodę na remont tych spadkobierców, którzy mają większość udziałów - najlepiej na piśmie (art. 201 kodeksu cywilnego). Jeśli mieszkanie przypadnie komuś innemu niż Pani, będzie Pani mogła żądać zwrotu wydatków na remont (poza tym wydatkiem, jaki odpowiadał Pani udziałowi w spadku) - art. 207 kodeksu cywilnego. Tak to widzę.
02.02.2010 18:16
3
PZ
Piotr Zawodny, Prawnik
Zagłosowali: Prawo karne i rodzinne, Pinacolada, Kamila Dudek
Rozumiem, że stwierdzenie nabycia spadku już nastąpiło (na rzecz tych 16-tu). Teraz w sądzie toczy się sprawa o dział spadku (mieszkania), tak? Należy złożyć do sądu rejonowego ostatniego miejsca zamieszkania zmarłej cioci (jednej z 16-tu) wniosek o stwierdzenie spadku po niej. A w sądzie, w którym toczy się sprawa o dział spadku, złożyć wniosek o zawieszenie postępowania właśnie z powodu konieczności ustalenia przez tamten sąd, kto jest spadkobiercą po zmarłej uczestniczce postępowania.
02.02.2010 10:29