Czy zwolnienie lekarskie w trakcie urlopu wypoczynkowego automatycznie przesuwa ów urlop o czas trwania zwolnienia ?

Bardzo proszę o informację czy jeżeli w trakcie urlopu wypoczynkowego przebywam na zwolnieniu lekarskim mój urlop wydłuża się automatycznie czy na wniosek pracownika ?

2 odpowiedzi prawników

3
Bolesław Prus, całe życie student
Zagłosowali: Dagmara Reinholz, MK, MRR
Art. 166 kodeksu pracy stanowi m.in., iż część urlopu nie wykorzystaną z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym. Jednak nie mówimy tu o wydłużeniu. Na Pani wniosek dni, które zostają niewykorzystane mogą rozpocząć bieg urlopu po tym zwolnieniu. Pomóc może Art. 167 ze znaczkiem 2. "pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu." Z tego wynika, że gdyby urlop miał być dłuższy pracodawca nie musi się zgodzić. Dłuższe urlopy podlegają reżimowi planu urlopowego.

http://prawo.legeo.pl/prawo/dziennik-ustaw-1998/21/94/
03.02.2010 12:38 • Edycja 03.02.2010 12:44
2
B 1, prawnik
Zagłosowali: Wanda Książek, MRR
W sytuacji, gdy pracownik zamierza skorzystać z niewykorzystanej na skutek choroby części urlopu wypoczynkowego w okresie przypadajacym bezpośrednio po zakończeniu urlopu, powinien zawiadomić o tym pracodawcę, a pracodawca musi wyrazić na to zgodę.
03.02.2010 12:49