Umowa o dzieło a urlop wychowawczy

Czy istnieje możliwość pobierania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym i jednoczesnej pracy na podstawie umowy o dzieło. Zaznaczam ze praca nie wymaga wychodzenia z domu, jest to świadczenie porad prawnych przez internet?

4 odpowiedzi prawników

4
wanda50plus
Wanda Książek, www.prawnik-online.eu
Zagłosowali: Anna Rudek, Tomasz Lenz, B 1, więcej
Dzień dobry

Pracownicy, która przebywa na urlopie wychowawczym w przypadku spełnienia kryterium dochodowego do przyznania świadczeń rodzinnych należy się na podstawie art. 10 ust 1 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Dodatek ten jest wypłacany przez 24 miesiące w kwocie 400.00 zł (poród pojedynczy).

Jeżeli pracownik będzie otrzymywał niniejszy dodatek, wówczas w chwili podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w czasie urlopu wychowawczego traci prawo do jego pobierania (art. 10 ust. 5 pkt 3 ustawy jw. ). Ustawodawca w art. 10 ust. 5 pkt 3 podaje: " Dodatek nie przysługuje osobie (...) w sytuacji, gdy "3) podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w okresie korzystania z urlopu wychowawczego".

W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.) - „inna praca zarobkowa” to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.

W sytuacji podanej w pytaniu pobierając dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie może Pani wykonywać innej pracy zarobkowej. Literatura prawnicza (A. Korcz - Maciejko, W. Maciejko, Świadczenia rodzinne Komentarz, Warszawa 2008, s. 241) wskazuje: " Jeżeli zatem pracownik przebywający na urlopie wychowawczym podejmuje zatrudnienie (...) nie jest uprawniony do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem".

Pozdrawiam
11.02.2010 09:33
2
wanda50plus
Wanda Książek, www.prawnik-online.eu
Zagłosowali: Anna Rudek, Tomasz Lenz
Witam

Ustawodawca w art. 186(2) par. 1 K.p. nie zabrania podjęcia pracy zarobkowej w czasie urlopu wychowawczego, jeżeli "(...) nie wyłącza to sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem". Wprowadzony nawet został przepis art. 186(7) K.p. pozwalający na obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast korzystania z urlopu wychowawczego.

Na pewno nie jest tak jak pisze FAKUS że "(...) osoba korzystająca z urlopu wychowawczego "idzie na 8 godzin" do pracy". Wtedy bowiem nastąpiłoby zaprzestanie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i zgodnie z art. 186(2) par. 2 K.p. pracodawca wezwałby pracownika do stawienia się do pracy w wyznaczonym terminie.

Autorce pytania nie chodziło o to, czy może w ogóle pracować w czasie urlopu wychowawczego, lecz o to, czy pobierając dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego może podjąć pracę na umowę o dzieło.

Odpowiadajac na to pytanie odniosłam się do przepisów zawartych w art. 10 ust. 1 i ust. 5 pkt 3 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.).

Z pozdrowieniem
W.K.
06.07.2010 13:44 • Edycja 06.07.2010 13:46
2
Kamila Dudek, dyrektor finansowy
Zagłosowali: Monika Prętka, Anna Rudek
Podzielam opinię fakusa.
Udzielanie porad prawnych przez internet nie uniemożliwa osobistego sprawowowania opieki nad dzieckiem. Dziecko idzie spać ok. godz. 20.00, a wówczas młoda mama ma możlwość korzystania z komputera bez uszczerbku dla opieki nad dzieckiem.
05.07.2010 21:46
1
fakus, brak opisu
Zagłosowali: Anna Rudek
Mam drobną uwagę do Pani Wandy.
Wszystko by się zgadzało, z jednym małym "ale".
Przywołany (prawidłowo) art. 10 pkt 5 ust 3 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, ma pełne brzmienie nie takie jak Pani napisała, lecz takie:
//
3.
Podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inna pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
//
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20032282255&type;=3


Konkretnie chodzi mi o frazę:
"[..], która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem [..]"


I właśnie tutaj mam przekonanie, że co innego gdy osoba korzystająca z urlopu wychowawczego "idzie na 8 godzin" do pracy, a co innego gdy taka osoba składa np. długopisy w domu. Przecież taka umowa o dzieło, w sytuacji gdy drugi rodzic opiekuje się dzieckiem, jest całkiem możliwe.
Bo gdyby przyjąć że jak korzystający z wychowawczego rodzic nie ma prawa wyjść np. do kina (per analogia) - to chyba jakaś masakra "siadła" ustawodawcy.
05.07.2010 19:36 • Edycja 05.07.2010 19:37

1 ukryta odpowiedź