Jak uzasadnić wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę?

Wnisokodawca prowadzi jednoosobowa dzialalnosc gospodracza,zaleglosci wynikaja z przygotowywania sie do zmiany fomry prawnej firmy;chodzi o rozlozenie na raty,a nie calkowite umorzenie,gdyz celem jest zyskanie czasu i zmniejszenie miesiecznych obciazen,a nie unikniecie splaty w ogole.

2 odpowiedzi prawników

4
Radosław Piekarz, Doradca podatkowy
Zagłosowali: Agnieszka Andrzejewska, Michał Zygadło, B 1, więcej
Możliwe argumenty:
- zapłata podatku będzie miała negatywny wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa,
- słaba płynność finansowa wiązać się będzie z koniecznością zwolnienia pracowników (jeżeli tacy są zatrudnieni) co zwiększy poziom bezrobocia w regionie,
- istnieje ryzyko, że przedsiębiorstwo przestanie funkcjonować w ogóle co zmniejszy wpływy budżetowe w długim terminie, więc rozłożenie płatności podatku na raty zapewni również wpływy podatkowe w przyszłości.

To są argumenty które zwyczajowo się używa. Należy poprzeć je konkretnymi danymi finansowymi.
20.02.2010 12:27
3
Mizy
Michał Zygadło, Radca prawny
Zagłosowali: Agnieszka Andrzejewska, Maciej Furtas, B 1
Według Ordynacji Podatkowej organ podatkowy w przypadku ważnego interesu podatnika lub interesu podatnika może:
odroczyć termin płatności podatku lub
rozłożyć zapłatę podatku na raty;
odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Przesłanką jest ważny interes podatnika lub interes publiczny. Czym jest ten interes wypowiedział się NSA w wyroku wyroku z 21 marca 2001 r. (sygn. akt I SA/Ka 577/00; niepublikowany), w którym wyjaśnił, że w zapłata podatku i zaległości podatkowe z odsetkami mogą być rozkładane na raty, jeżeli wystąpią pewnego rodzaju zdarzenia lub okoliczności, które organ administracji podatkowej w tym indywidualnym przypadku uzna za zasługujące na uwzględnienie z podanego powodu. Jest to przywilej podatnika a nie jego prawo.

Generalnie decyzja o rozłożeniu na raty czy tez umorzeniu nalezy do organu podatkowego, którym najcześniej jest naczelnik US. Jest to decyzja w pełni uznaniowa. Czyli w zasadzie subiektywna organu. Wszystko zalezy jaka jest w chwili wniosku polityka budżetowa Min. Fin. W zasadzie naczelnicy w bardzo rzadkichprzypadkach wyrażają taką zgodę. Myślę, że już łatwiej jest dogadać się z poborcą jak już przyjdzie z tytułem wykonawczym do nas, ale to już jest egzekucja i nieprzyjemności dla przedsiębiorcy.
20.02.2010 12:06