Uciążliwy sąsiad - co mogę zrobić?

Dwa miesiące temu do mieszkania nade mną wprowadziło się młode małżeństwo z dwójką dzieci (kupili je od wcześniej mieszkającego tam małżeństwa). Rodzice całymi dniami słuchają na pełen regulator techno, a dzieci drą się jakby je ktoś ze skóry obdzierał (krzywda im się nie dzieje, po prostu taki mają sposób zabawy - biegają po całym domu i krzyczą, piszczą - i tak przez 12 godzin, bo nie chodzą do przedszkola). Wizyta u sąsiadów nic nie dała - sąsiad stwierdził, że do 22 może w swoim domu robić co mu się żywnie podoba. Co mogę zrobić? Jestem starszą osobą i we własnym domu chciałabym zaznać odrobiny spokoju.

3 odpowiedzi prawników

7
ArO
Arkadiusz Znój, brak opisu
Zagłosowali: Marek B., Jacek Jaruchowski, atomix, więcej
Oczywiście nie można zgodzić się z twierdzeniem sąsiada zgodnie z którym "do 22 może w swoim domu robić co mu się żywnie podoba". Zgodnie z art. 144 kodeksu cywilnego: "Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych". Przepis tego artykułu zabrania zakłócania korzystania z nieruchomości sąsiednich np. przez nadmierny hałas. Jako właścicielowi nieruchomości przysługuje Pani powództwo negatoryjne na podstawie art. 222 § 2 kodeksu cywilnego. Ma Pani prawo domagać się zaniechania naruszeń prawa własności, które są spowodowane hałasem zakłócającym korzystanie z nieruchomości.
21.02.2010 18:56
4
wanda50plus
Wanda Książek, www.prawnik-online.eu
Zagłosowali: Marek B., Jacek Jaruchowski, atomix, więcej
Witam

Uważam, że w pierwszej kolejności należy zwrócić się do administratora budynku (gmina, spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa) w celu upomnienia najemców. Każda administracja osiedlowa posiada bowiem własny regulamin porządkowy, który obowiązuje najemców lokali.

Proponowałabym również rozmowę z uciążliwymi sąsiadami wraz z prośbą o właściwe ich zachowanie. Jeśli to nie pomoże, wówczas należy zawiadomić policję o zakłócaniu spokoju. W zawiadomieniu należy opisać stan faktyczny i równocześnie zaznaczyć, że niniejsze zachowanie (hałas, głośna muzyka) zakłócają spokój o którym mowa w art. 51 par. 1 Kodeksu wykroczeń.

Stanowi on: „ Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

Pozdrawiam
21.02.2010 19:22
3
Rafael, Aplikant Radcowski
Zagłosowali: Marek B., Jacek Jaruchowski, MK
W przypadku takiego złośliwego zachowania ze strony sąsiadów można sprawę zgłosić na Policję lub ewentualnie straż miejską, zachowanie takie stanowi wykroczenie z art. 51.§ 1 Kodeksu Wykroczeń i może być ukarane aresztem, ograniczeniem wolności lub grzywną.

Jeżeli to nie pomoże to zgodnie z art. 16 ust 1 Ustawy o własności lokali "Jeżeli właściciel lokalu(...) przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

Podstawa Prawna:
Art. 51 § 1 Kodeksu Wykroczeń
Art. 16 ust 1 Ustawy o własności lokali
21.02.2010 18:50 • Edycja 21.02.2010 18:58