Jak napisać pozew o alimenty i miejsce pobytu dziecka?

Mam2-letniego syna.Do tej pory żyłam z partnerem bez ślubu,mieszkamy osobno.Ja zdzieckiem a on w domu swojej mamy.Dałam partnerowi dobrowolnie dziecko na weekend,umówiliśmy się że w poniedziałek wieczorem przywiezie mi synka do mojego domu.Niestety gdy jemu oznajmiłam,że znim nie będę w związku,zaczął robić mi awantury,przyjechał do mnie do pracy i zażądał zwrotu pieniędzy,które sam dobrowolnie mi dał i za jego pozwoleniem zostały one wydane.(pracuje dopiero od tygodnia,cały czas do tej pory zajmowałam się dzieckiem, sytuacja zmusiła mnie do pracy gdyż ojciec dziecka umiał tylko długów narobić i nie łożyć na dziecko)Teraz chcę pozwać go o alimenty i ze względu na to że nie chcę mi oddać dziecka,muszę także złożyć do sądu wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka.Jak mają wyglądać te dokum

2 odpowiedzi prawników

8
macfeer
Maciej Furtas, prawnik
Zagłosowali: Łukasz T., offset, Kamila Dudek, więcej
Witam.
Pozew o ustalenie zasad opieki nad dzieckiem oraz alimenty wnosi sie do sadu rejonowego wlasciwego dla Pani miejsca zamieszkania lub miejsca zamieszkania ojca dziecka (wystepuje tutaj wlasciwosc przemienna - wiec jak Pani wygodniej). W pozwie prosze zaznaczyc wszystkie Pani potrzeby zwiazane z utrzymaniem latorosli wraz z zadaniem dotyczacym wysokosci alimentow. Zna Pani sytuacje finansowa bylego partnera - wiec najlepiej dostosowac wymagania do jego mozliwosci. Ponadto - wniesc prosze w tym samym pozwie wniosek o zabezpieczenie alimentow na dziecko we wskazanej przez Pania kwocie - to na okres prowadzenia postepowania przed sadem. Ponadto - w kwestii opieki nad dzieckiem - moze Pani zlozyc wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka przy Pani i ustalenie formy oraz zakresu sprawowania wladzy rodzicielskiej przez ojca dziecka - np. okresow, gdzie dziecko bedzie przebywalo z ojcem (tydzien na miesiac, weekendowo).
Wszystkie te wnioski moze Pani zawrzec w jednym pozwie. Czyli:
1. o zabezpieczenie roszczen z tytulu alimentow w kwocie....;
2. o zasadzenie alimentow w kwocie....,
3. o ustalenie miejsca pobytu dziecka przy matce,
4. o ustalenie sposobu i formy wykonywania wladzy rodzicielskiej przez ojca dziecka (tu Pani propozycja).
Z powazaniem:
Maciej Furtas
22.02.2010 21:16 • Edycja 22.02.2010 21:25
7
Rafael, Aplikant Radcowski
Zagłosowali: Łukasz T., barbucha, Ino Magdi, więcej
Poniżej podaję wzór pozwu o alimenty:Miejscowość, data
Sąd Rejonowy
w .......................
Wydział Rodzinny
i Nieletnich

Powódka:
............................
(tutaj wpisujemy imię i nazwisko)
..............................................................
(tutaj wpisujemy adres zamieszkania dziecka na które ubiegamy się o alimenty oraz te same dane osoby uprawnionej, która domaga się tych alimentów w imieniu małoletniego dziecka)
Pozwany:
..........................
(tutaj wpisujemy imię i nazwisko, adres osoby zobowiązanej do alimentacji)


Wartość przedmiotu sporu:
(tutaj wpisujemy iloczyn miesięcznej oczekiwanej kwoty alimentów i 12 miesięcy, np. domagamy się alimentów w wysokości 200 zł, więc 200*12=2400)


Pozew o alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa


W imieniu małoletniej.................................. wnoszę o:
1. zasądzenie od pozwanej/pozwanego ............................... na rzecz małoletniej powódki .............................. alimentów w kwocie po ..................... miesięcznie, przy czym alimenty te mają być płatne poczynając od dnia.......................... do dnia 15-tego każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat do rąk powódki/powoda ......................... jako jej ustawowej przedstawicielski,
2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych.
Równocześnie wnoszę o:
3. zabezpieczenie powództwa przez zobowiązanie pozwanego ..................................do uiszczania małoletniej powódce ........................... po........................... miesięcznie do ukończenia sporu, przy czym kwota ta ma być płatna do rąk powódki/powoda ............................................. jako ustawowego przedstawiciela,
4. przeprowadzenie rozprawy również w nieobecności przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki,
5. wezwanie na rozprawę świadków:
a) .....................................................................................................................
b) .....................................................................................................................Uzasadnienie

Własnymi słowami należy opisać przebieg wydarzeń od momentu poczęcia dziecka, aż do momentu, w którym zmuszeni jesteśmy ubiegać się o alimenty.
Istotne jest aby przedstawić następujące fakty :
- wskazać osoby rodziców i w miarę możliwości potwierdzić to dokumentami - np. odpis skrócony aktu urodzenia,
- zobrazować kwestie kosztów utrzymania dziecka, ponoszonych wydatków, m.in. : wyżywienia, ubrania, nauki, leczenia, pielęgnacji,
- określić kto i jak dotychczas ponosił wszelkie koszty związane z utrzymaniem
i wychowaniem dziecka,
- określić potrzeby majątkowe dziecka, tzn. ile co kosztuje, a jest to potrzebne dla dziecka,
- określić możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej, tzn. najczęściej rodzica, należy wskazać jego stan majątkowy oraz możliwości zarobkowe, czym się zajmuje, jakie ma wykształcenie


podpis....................................
22.02.2010 21:20 • Edycja 22.02.2010 21:21