Jak wypisać się ze wspólnoty mieszkaniowej?

Wykupiłam mieszkanie i z chwilą wykupienia mieszkania jestem we wspólnocie mieszkaniowej. Mieszkańcy którzy wcześniej wykupili mieszkania podpisali umowę z firmą która zarządza nieruchomościami. z tego co wiem to automatycznie ja również należę pod tą firmę która zarządza nieruchomościami. Czy mogę zerwać umowę/wypisać się aby ta firma mnie nie reprezentowała nie chce należeć do tej wspólnoty owszem mogę napisać jakieś oświadczenie że będę płacić składki np. remontowe itp. Czy jest w ogóle taka możliwość. Dlaczego z chwilą kupienia mieszkania muszę należeć do wspólnoty mieszkaniowej.

1 odpowiedź prawnika

4
Tomasz Rokicki, Aplikant radcowski/Specjalista d/s prawnych
Zagłosowali: marzencia, Bartek ., Anna Rudek, więcej
Witam.
Może najpierw odpowiedź na ostatnie z pytań. Otóż zgodnie z art. 18 ustawy o własności lokali:
. 1. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej.
2. W razie sukcesywnego wyodrębniania lokali przyjęty przez dotychczasowych współwłaścicieli sposób zarządu nieruchomością wspólną odnosi skutek także do każdego kolejnego nabywcy lokalu.

Czyli skoro nabyła Pani lokal, a umowa o zarząd nieruchomością wspólną już został wcześniej zawiązana, to również Pani staje się jej stroną.
Ze wspólnoty nie można się wypisać. Jedyna droga wycofania się z niej to sprzedaż lokalu. Dlaczego nie można zrezygnować? Bo jako członek wspólnoty jest Pani nie tylko właścicielem swojego mieszkania, ale i współwłaścicielem ułamkowej części nieruchomości wspólnej - klatki schodowej, instalacji, gruntu itd.

Dlatego jako członek wspólnoty mieszkaniowej musi Pani:

* ponosić wydatki związane z utrzymaniem swojego lokalu,

* utrzymywać go w dobrym stanie,

* przestrzegać porządku domowego,

* uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej,

* korzystać z nieruchomości wspólnej w sposób, który nie utrudniaj korzystanie z niej przez innych współwłaścicieli,

Jedną możliwość "zerwania" umowy o zarząd to podjęcie odpowiedniej uchwały przez zebranie właścicieli.

Inną możliwością jest powołanie zarządcy przymusowego:
Art. 26. 1. Jeżeli zarząd nie został powołany lub pomimo powołania nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza zasady prawidłowej gospodarki, każdy właściciel może żądać ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd, który określi zakres jego uprawnień oraz należne mu wynagrodzenie. Sąd odwoła zarządcę, gdy ustaną przyczyny jego powołania.
24.02.2010 21:31 • Edycja 24.02.2010 21:39