Czy muszę się zgodzić na przeprowadzenie wodociągu na prywatnej drodze ,jeśli tak -czy mogę żądać czynszu miesięcznego-a ile,jednorazowo-ile

Jestem właścicielem drogi prywatnej ,na odcinku 30m urząd miasta z inicjatywy komitetu w składzie dwuosobowym chce przeprowadzić wodąciąg ,jak do tego wszystkiego się ustosunkować ,jaka obcja byłaby dla mnie korzystniejsza pozdrawiam

1 odpowiedź prawnika

2
thomi14
Tomasz Lenz, Prawnik, Doradca Prawny LEXUM Consulting
Zagłosowali: Wanda Książek, Arkadiusz Znój
jeżeli wodociąg musi zostać przeprowadzony przez Pańską działkę (a droga prywatna również za własność gruntową jest uważana), to niestety, z braku innych możliwośći lokalizacji inwestycji musi się Pan na to zgodzić. Ale niekoniecznie za darmo. W dniu 30 maja 2008 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny
(Dz.U. nr 116, poz. 731), która wprowadziła z dniem 3 sierpnia 2008 r. do polskiego systemu prawnego trzeci rodzaj służebności – służebność przesyłu (art.305 ze zn.1 - 305 ze zn.4 K.C.) . W sytuacji takiej należy zwrócić się do Urzędu Miasta z propozycją negocjacji w kwestii ustalenia służebności przesyłu na Pańskim gruncie. Należy wykonac ten ruch zanim w/w Urząd dokona ustanowienia takowej służebności w drodze decyzji administracyjnej. Zakładam, że instalacje wodociągowe nie będą własnością Urzędu jako instytucji, lecz firmy, która dostarczać będzie wodę, zatem należy ustalić własciwego adresata. Jeżeli negocjacje nie odniosą skutku , pozostaje droga sądowa. I tutaj ważna uwaga - sądy nie są przygotowane do ustalania stawek w konkretnych wysokościach, zatem według opinii coraz większej rzeszy prawników, należy stawki te ustalać powołująć się na stawki dzierżawy gruntu w Pana rejonie. Istotnym również , jest zakres w jakim droga zostanie zajęta pod inwestycję i w jakim stopniu wpłynie to na wartość nieruchomości gruntowej w ogóle. Cenna wskazówka - prosze się nie dać zbyć występującymi czasem ze strony takich firm, powoływaniu się na kodeksowo ujętą służebność drogi koniecznej, gdyż jest to służebność gruntowa a cytowany przeze mnie przepis KC dotyczy TRZECIEGO rodzaju służebności, obo służebności osobistych i właśnie gruntowych. Co do ustalenia okresów wpłat za służebność przesyłu, zależy to od wynikow negocjacji lub (czasami) wyroku sądu. WAŻNE ! Ustanowienie służebności przesyłu odbywa się w trybie aktu notarialnego !

Pozdrawiam
10.03.2010 16:24