W jaki sposób oblicza się wysokość renty rodzinnej?

Przysługuje mi renta rodzinna jako wdowa po zmarłym mężu.
Zaokrąglając mąż otrzymywał emeryturę w wysokość 4.000 zł brutto. + dodatek pielęgnacyjny.

Według danych znalezionych w internecie przysługuje mi 85% świadczenia.

Ile powinna wynosić renta rodzinna NETTO? Jak oblicza się jej wysokość?

(Pytam ponieważ obecnie otrzymuje rentę rodzinną w wysokości około 2300 zł netto i nie jestem przekonana, czy została dobrze wyliczona)

2 odpowiedzi prawników

1
PZ
Piotr Zawodny, Prawnik
Zagłosowali: Wanda Książek
Mogą być dwa powody tak niskiej - w stosunku do zasadniczej wysokości 85 % - renty rodzinnej.

Pierwszy, to związany z przepisami, na podstawie których Pani mąż nabył prawo do emerytury. Jeśli nabył je na podstawie którychś z następujących przepisów, obowiązujących do dnia 31 grudnia 1998 r.: o ubezpieczeniu społecznym twórców i ich rodzin, o ubezpieczeniu społecznym wykonujących usługi na podstawie umowy agencji lub zlecenia, o ubezpieczeniu członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, o ubezpieczeniu prowadzących działalność gospodarczą, o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin, o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych albo o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, o rewaloryzacji i o waloryzacji emerytur i rent - wtedy emerytura mogła zostać obliczona wraz z określonymi zwiększeniami. Jeżeli tak było w rzeczywistości, rentę rodzinną oblicza się jako 85 % procent emerytury zmarłego, ale pomniejszonej o te zwiększenia. Następnie obliczoną w ten sposób rentę rodzinną uzupełnia się do wysokości uwzględniającej 50 % zwiększenia, które przysługiwałoby zmarłemu (art. 73 ust. 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

Powyższe zwiększenia mogły też przysługiwać jako część składkowa emerytury ustalona według zasad wymiaru zawartych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, z uwzględnieniem całego udowodnionego okresu pracy w gospodarstwie rolnym (jeśli mąż urodzony był przed dniem 1 stycznia 1949 r.). Zwiększenie emerytury mogło też wynikać z uwzględnienia okresów opłacania składek na Fundusz Emerytalny Rolników, Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników i ubezpieczenie emerytalno-rentowe, o których mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników (jeśli mąż urodzony był po dniu 31 grudnia 1948 r.) - art. 26a, art. 56 ust. 3 i 4 wymienionej ustawy.

Drugi powód obniżonej renty rodzinnej może być związany z przychodem, jaki Pani osiąga niezależnie od tej renty. Jeśli Pani taki przychód osiąga i jeśli on przekracza 2321,50 zł miesięcznie, to rentę rodzinną zmniejsza się o tę nadwyżkę (art. 104 ust. 8 wymienionej ustawy). To zmniejszenie renty z tego powodu nie może być jednak większe niż 20,4 % kwoty bazowej, przy uwzględnieniu aktualnego wskaźnika waloryzacji emerytur i rent.
02.06.2010 19:06
1
PZ
Piotr Zawodny, Prawnik
Zagłosowali: Wanda Książek
Mogą być dwa powody tak niskiej - w stosunku do zasadniczej wysokości 85 % - renty rodzinnej.

Pierwszy, to związany z przepisami, na podstawie których Pani mąż nabył prawo do emerytury. Jeśli nabył je na podstawie którychś z następujących przepisów, obowiązujących do dnia 31 grudnia 1998 r.: o ubezpieczeniu społecznym twórców i ich rodzin, o ubezpieczeniu społecznym wykonujących usługi na podstawie umowy agencji lub zlecenia, o ubezpieczeniu członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, o ubezpieczeniu prowadzących działalność gospodarczą, o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin, o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych albo o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, o rewaloryzacji i o waloryzacji emerytur i rent - wtedy emerytura mogła zostać obliczona wraz z określonymi zwiększeniami. Jeżeli tak było w rzeczywistości, rentę rodzinną oblicza się jako 85 % procent emerytury zmarłego, ale pomniejszonej o te zwiększenia. Następnie obliczoną w ten sposób rentę rodzinną uzupełnia się do wysokości uwzględniającej 50 % zwiększenia, które przysługiwałoby zmarłemu (art. 73 ust. 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

Powyższe zwiększenia mogły też przysługiwać jako część składkowa emerytury ustalona według zasad wymiaru zawartych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, z uwzględnieniem całego udowodnionego okresu pracy w gospodarstwie rolnym (jeśli mąż urodzony był przed dniem 1 stycznia 1949 r.). Zwiększenie emerytury mogło też wynikać z uwzględnienia okresów opłacania składek na Fundusz Emerytalny Rolników, Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników i ubezpieczenie emerytalno-rentowe, o których mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników (jeśli mąż urodzony był po dniu 31 grudnia 1948 r.) - art. 26a, art. 56 ust. 3 i 4 wymienionej ustawy.

Drugi powód obniżonej renty rodzinnej może być związany z przychodem, jaki Pani osiąga niezależnie od tej renty. Jeśli Pani taki przychód osiąga i jeśli on przekracza 2321,50 zł miesięcznie, to rentę rodzinną zmniejsza się o tę nadwyżkę (art. 104 ust. 8 wymienionej ustawy). To zmniejszenie renty z tego powodu nie może być jednak większe niż 20,4 % kwoty bazowej, przy uwzględnieniu aktualnego wskaźnika waloryzacji emerytur i rent.
02.06.2010 19:06