Adwokat z urzędu, Wniosłem sprawę o rozwód, czy mogę ubiegać się o adwokata z urzędu

Wniosłem sprawę o rozwód, bez orzekania o winie i zwolnienie mnie z kosztów postępowania. Otrzymałem częściowe zwolnienie z kosztów. Moja małżonka nie chce się zgodzić na takie orzeczenie. Wynajęła adwokata i stara się o orzeczenie mojej winy i obciążenie mnie kosztami sądowymi i jej adwokata. Mnie nie stać na adwokata, ponieważ nie pracuję i nie mam dochodów. Czy mogę w tej sytuacji wystąpić o przydzielenie mi adwokata z urzędu? Jeśli tak, to jak mam dalej postąpić?

2 odpowiedzi prawników

5
PZ
Piotr Zawodny, Prawnik
Zagłosowali: Łukasz T., ela, Michał Zygadło, więcej
Skoro otrzymał Pan częściowe zwolnienie od kosztów sądowych, to otwarta jest przed Panem możliwość ubiegania się o ustanowienie dla Pana adwokata z urzędu. Jest tak dlatego, ponieważ o ustanowienie takiego adwokata może ubiegać się osoba, która została zwolniona od ponoszenia kosztów sądowych w całości lub w części.
Drugą przesłanką do ustanowienia przez sąd adwokata z urzędu jest to, aby jego udział w Pana sprawie był potrzebny. Jest to przesłanka niezbędna, dlatego trzeba przekonać sąd, że tak jest. Trzeba dobrze uzasadnić, dlaczego udział adwokata po Pana stronie jest potrzebny. Dlaczego akurat w tej sprawie, w tej Pana sprawie rozwodowej, w tych konkretnych okolicznościach, w tym konkretnym sporze z Pana żoną, udział adwokata jest potrzebny.

Jako przykłady istnienia tej przesłanki wskazuje się nieporadność strony, jej trudności z samodzielnym podejmowaniem czynności procesowych lub to, że sprawa jest skomplikowana. Oczywiście to nie wyczerpuje możliwych sytuacji.
18.03.2010 12:34
5
Artur_Janik
Artur Janik, aplikant radcowski
Zagłosowali: Wanda Książek, Łukasz T., Marcin Kuczmarski, więcej
Witam

Warto podkreślić, iż wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2008 r. Art. 117 § 1 kpc (stanowiący o możliwości ustanowienia adwokata lub radcy z urzędu) w części obejmującej zwrot "zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części", jest niezgodny z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji.
Trybunał uznał, iż prawo strony do adwokata z urzędu nie może być powiązane z faktem zwolnienia w całości lub części od kosztów sądowych. W związku z powyższym o adwokata z urzędu może ubiegać się też osoba, która nie została zwolniona z kosztów sądowych w całości lub części.

Pozdrawiam
19.03.2010 12:59 • Edycja 19.03.2010 13:04