Nie zgłosiłem sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji urzędu miejskiego. Czy mogą być jakieś konsekwencje?

Rok temu sprzedałem samochód nowemu właścicielowi. Wiem, że powinienem zgłosić sprzedaż w wydziale komunikacji urzędu miejskiego w jakimś tam określonym terminie. Najpierw nie miałem na to czasu, później wyjechałem a następnie na śmierć zapomniałem o zgłoszeniu. Ostatnio przy segregowaniu dokumentów trafiłem na umowę kupna-sprzedaży i mnie olśniło, że tego nie zrobiłem. Czy grożą mi jakieś konsekwencje z tego powodu?

1 odpowiedź prawnika

3
w72, brak opisu
Zagłosowali: atomix, Agnieszka Chromicz, MK
Sprzedaż samochodu wiąże się z urzędowymi obowiązkami po obu stronach transakcji. Oczywiste, że nabywca musi auto zarejestrować. Ale czy w takim razie sprzedający powinien je wyrejestrować? Jeśli tak, to ile ma na to czasu i czy to kosztuje?Na byłym właścicielu samochodu ciąży obowiązek nie tyle wyrejestrowania, co zawiadomienia o zbyciu zarejestrowanego pojazdu. Mówi o tym art. 78 ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym: „Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nie przekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu


Przepisy nie przewidują jednak żadnej sankcji za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia. Mimo to lepiej to zrobić dla świętego spokoju i porządku w ewidencji pojazdów. Zawiadomienie można złożyć niezależnie od tego, czy nowy właściciel samochód zarejestrował, czy nie.Wypełniony formularz można wysłać listem poleconym, a do koperty włożyć jeszcze kopię dokumentu potwierdzającego sprzedaż pojazdu, np. umowy z nabywcą. Niektóre urzędy przyjmują wnioski on line, czyli przez Internet. Jednak najlepiej pofatygować się do urzędu osobiście, bo wtedy można poprosić o potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia. Trzeba ze sobą zabrać dowód osobisty, oryginał umowy i jej kopię.Za samo przyjęcie zawiadomienia urząd nie pobiera żadnych opłat. Natomiast 17 zł opłaty skarbowej trzeba będzie wysupłać, jeśli zamiast właściciela auta, sprawę będzie załatwiał jego pełnomocnik. Opłata nie obowiązuje, gdy pełnomocnikiem jest wstępny (np. ojciec) lub zstępny (np. córka) czy też rodzeństwo.


Jeżeli samochód jest sprzedawany przez przedsiębiorcę prowadzącego tzw. autohandel, urzędy dopuszczają przyjmowanie potwierdzonych notarialnie kopii dowodu własności pojazdu.


Samo zgłoszenie sprzedaży nie jest równoznaczne z wyrejestrowaniem. Od decyzji odmawiającej przyjęcia zgłoszenia zbycia pojazdu można się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od daty doręczenia odmowy za pośrednictwem wydziału komunikacji.Podstawa prawna:

- Ustawa z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 108 z 2005 r., poz. 908 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. Nr 133 z 2002 r., poz. 1123 z późn. zm.).
19.03.2010 14:38