Co oznacza art 286 paragraf 1k/k .

Jest mi niezbednie potrzebny do zapoznania sie z nim.

2 odpowiedzi prawników

5
MK, Prawnik
Zagłosowali: Prawo karne i rodzinne, Łukasz T., atomix, więcej
Mowa o artykule 286 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Brzmi on następująco:

Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
19.03.2010 20:20
4
w72, brak opisu
Zagłosowali: Prawo karne i rodzinne, Łukasz T., atomix, więcej
czyli celowe wprowadzenie w błąd w celu osiągnięcia określonych korzyści
20.03.2010 07:55