Wezwanie do zapłaty czy pozew o wypłatę zaległego wynagrodzenia?

Które z ww rozwiązań wybrać w przypadku egzekwowania wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia? jakie są koszty(opłaty sądowe)? ile trwa takie postepowanie?

2 odpowiedzi prawników

7
radosna
Anna Rudek, radca prawny
Zagłosowali: uzytkownik7201, nieru, M. S-P, więcej
Witam,
Aby móc skutecznie dochodzić w sądzie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, konieczne jest uprzednie wezwanie do dobrowolnego spełnienia świadczenia, należy dwukrotnie wezwać na piśmie dłużnika, najlepiej takie wezwanie wysłać listem poleconym i zachować dla celów ewentualnego postępowania sądowego potwierdzenie nadania.
Takie wezwanie przedsądowe nie kosztuje nic, poza znaczkiem, a często skutkuje. W wezwaniu należy wskazać na jakiej podstawie należy się świadczenie( umowa zlecenia), wyznaczyć dłużnikowi termin do zapłaty z zastrzeżeniem, że w przypadku bezskutecznego upływu terminu zwróci się Pan/ Pani do sądu z pozwem o zapłatę.

Koszt postępowania sądowego zależy od wysokości dochodzonej kwoty.

Od pozwu o zapłatę w postępowaniu uproszczonym, a zatem kiedy roszczenie wynika z umowy a wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł pobiera się następujące opłaty stałe (zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych):Art. 28. W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się opłatę stałą od pozwu, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji, przy wartości przedmiotu zaskarżenia:

1) do 2 000 złotych — 30 złotych;

2) ponad 2 000 złotych do 5 000 złotych — 100 złotych;

3) ponad 5 000 złotych do 7 500 złotych — 250 złotych;

4) ponad 7 500 złotych — 300 złotych.


W przypadku wyższego przedmiotu sporu właściwe jest inne postępowanie, pobiera się opłątę tzw. stosunkową w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, czyli sumy wszystkich wynagrodzeń. Odsetek na tym etapie jeszcze się nie liczy, choć oczywiście pozywa się o należne do dnia zapłaty odsetki ustawowe.

Postępowanie w trybie uproszczonym trwa krótko, nakaz zapłaty można uzyskać w zależności od obciążenia sądu/miejscowości po ok 2 tyg do miesiąca :)
28.03.2010 19:51
2
wanda50plus
Wanda Książek, www.prawnik-online.eu
Zagłosowali: Anna Rudek, Kamila Dudek
Witam

W mojej ocenie może Pan najpierw wezwać zleceniodawcę do zapłaty zaległego wynagrodzenia za wykonane zlecenie. Należy w tym celu napisać do niego pismo, wskazać w nim ostateczny termin zapłaty i wysłać jako list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Kopię listu , dowód jego nadania oraz zwrotne potwierdzenie odbioru doręczone później przez pocztę należy zachować w celach dowodowych. Jeżeli nie odniesie to żadnego skutku, wówczas należy wnieść pozew do Sądu Rejonowego – Wydział Cywilny w postępowaniu uproszczonym o niniejszą zapłatę ( art. 505(1) pkt 1 K.p.c.).

Z pozdrowieniem
W.K.
28.03.2010 20:22